In 2023 verwerkte Schiphol 442.000 vluchten. Dat is 11 procent meer dan in 2022 (398.000 vluchten). Ook in 2022 en 2021 nam het aantal vluchten van en naar Schiphol toe na het ‘dieptepunt’ van 227.000 in coronajaar 2020

Schiphol zou in 2024 weer naar 500.000 kunnen omdat nieuwe maxima juridisch niet haalbaar bleken. Schiphol zelf heeft nog niet duidelijk gemaakt of ze dat willen. Ondertussen lopen er wel juridische procedures om het aantal vluchten te beperken.

Schiphol mag maximaal 500.000 vluchten per jaar afhandelen net als in de periode voor corona toen in 2017, 2018 en 2019 dat aantal ook gehaald werd. Een nieuwe bovengrens van 460.000 is door het kabinet teruggetrokken na bezwaren vanuit de Europese Commissie en dreigementen van de VS. Schiphol zelf zou overigens wel over een nieuwe grens van 460.000 nadenken.

De politieke, maatschappelijke en juridische druk op Schiphol neemt toe. Niet alleen vanwege het – inmiddels afgeblazen – plan van het kabinet. De gemeente Amsterdam (aandeelhouder van Schiphol) heeft aangekondigd actief op krimp te gaan sturen. In de rechtszaal wordt de natuurvergunning van Schiphol bestreden. Niet alleen het maximum staat onder druk, ook is er sterke aandrang om te stoppen met nachtvluchten en de privé-vluchten (die laatste komen in de cijfers niet voor).

Nachtvluchten

Minister Harbers heeft aangedrongen op het beperken van nachtvluchten van Schiphol omdat die de meeste overlast opleveren. Nachtvluchten worden voorlopig niet geschrapt. Het aantal nachtvluchten (en vluchten in de vroege ochtend) nam in 2023 toe ten opzichte van 2022.


Onderstaande grafiek laat het aantal vluchten per maand op Schiphol zien sinds begin 2019 (het laatste pre-coronajaar). In juli, augustus, september en oktober ligt het aantal maandelijkse vluchten boven de 40.000, november en december komen uit op 35.000.

In 2023 werden 442.000 vluchten afgewerkt, 2022 ging het om 398.000 vluchten. 2021 en 2020 lagen daar ver onder. In 2019, 2017 en 2018 eindigde Schiphol met bijna 500.000 vluchten. Hieronder de totalen vanaf 1992.

Ongeveer 4 procent van de vluchten zijn nachtvluchten (aankomend of vertrekkend tussen 23.00 en 06.00 uur), 2 procent is in de vroege ochtend (aankomend of vertrekkend tussen 06.00 en 07.00 uur).

Lees ook Ons Schiphol-dossier

Door Piet Bakker, cijfers Schiphol, grafieken en foto: De Orkaan.