Afgelopen juni plaatsten we het prachtige verhaal dat wij vonden over het grote feest dat werd gevierd toen brandweer Zaandam 40 jaar bestond.

Tien jaar later, tijdens het 50-jarig jubileum, ontving de brandweer de prachtige autospuit links op de foto.

Of deze spuit ook is ingezet bij de brand van het onfortuinlijke gezin Jonk, dat alles wat zij bezaten in vlammen op zagen gaan (vannacht exact 90 jaar geleden), is ons niet bekend.

BRAND.

In den nacht van Zaterdag op Zondag is door het omvallen van een nachtlichtje brand ontstaan in de woning van den heer J. Jonk aan Het Kalf te Zaandam. Het gezin, bestaande uit man, vrouw en twee kinderen, kon zich slechts met groote moeite redden. Huis en inboedel gingen in de vlammen verloren. Verzekering dekt de schade.