Overname AEB door HVC ‘onderzocht’

De gemeente Amsterdam wil afvalverwerker AEB over laten nemen door HVC, de afvalverwerker waarvan Zaanstad voor 9 procent aandeelhouder is.

De Ondernemingsraad en de directie van AEB zijn tegen. Ook de aandeelhouders aarzelen, een overname zou risico’s met zich mee brengen.

Volgens wethouder Sanna Munnikendam die de raad van Zaanstad informeerde over een mogelijke overname, zou HVC willen dat aandeelhouders geen extra financiële risico’s lopen met een overname en dat “de problematiek AEB beheersbaar en oplosbaar is”. Ook zijn er vragen over de ‘bedrijfscultuur’ bij AEB.

Dat laatste is geen denkbeeldig probleem. De Amsterdamse wethouder Udo Kock die aftrad omdat hij geen heil zag in verkoop aan HVC schreef in zijn ontslagbrief dat AEB door ‘wanbeleid’ ten onder was gegaan en dat het bedrijf dat lang verborgen heeft weten te houden, hij sprak over een onverwachte ‘crisissituatie’.

De directie die daarvoor verantwoordelijk is, wenst niet te worden overgenomen, en vindt daarbij de Ondernemingsraad aan haar zijde. Of je een noodlijdend bedrijf met onwillige en incapabele medewerkers zou moeten willen overnemen is uiteraard de vraag. En of je in de praktijk alle risico’s voor aandeelhouders kan afwenden is onduidelijk.

Kostenbesparing

HVC heeft met het college van Amsterdam over een mogelijke overname gesproken, een onderzoek naar de mogelijkheden is in de maak (maar nog niet gestart). Amsterdam zou voor 20 procent aandeelhouder moeten worden.

Volgens Munnikendam zijn er kansen op het gebied van synergie en kostenbesparing:

“HVC en AEB hebben een aantal overlappende activiteiten: het beheer van afvalenergiecentrales en de daarmee samenhangende productie van elektriciteit en levering van warmte, het verwerken van zuiveringsslib en het voorscheiden van huishoudelijk restafval. Daarnaast kunnen schaal- en synergievoordelen ontstaan ten aanzien van bijvoorbeeld de opwerking van bodemassen, op het punt van recycling en op het gebied van de warmte-activiteiten. Ook zijn er verschillende kostenbesparingen mogelijk, zoals ten aanzien van logistiek en overhead.

Bovendien worden er maatschappelijke en Amsterdamse problemen opgelost:

“Een oplossing (eventuele overname van AEB) zorgt bovendien voor het wegnemen van de huidige, hoge maatschappelijke kosten. Ten slotte speelt mee dat Amsterdam een buurgemeente is die een beroep doet op HVC vanwege een probleem met sterk overlappende publieke activiteiten, waarvan de verzorgingsgebieden op elkaar aansluiten. De bovengenoemde redenen worden verschillend op waarde geschat.”

HVC is volgens eigen zeggen “een gezond bedrijf met een eigen vermogen van circa 115 miljoen euro en een goed gevulde portefeuille. Iedere aandeelhouder staat garant voor de betaling van de rente en aflossing (inclusief eventuele boeterente) voor geldleningen die HVC is aangegaan.” Ook Wormerland is aandeelhouder.

Foto: AEB

Deel dit artikel:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *