Vanavond spreken vertegenwoordigers van de Sinterklaascomité’s van Wormerveer en Westzaan in bij de gemeenteraad van Zaanstad over het paard van Sinterklaas. Zij vrezen dat Zaanstad geen subsidies aan Sint-comité’s wil geven die paarden inzetten bij de intocht. Vanwege het dierenwelzijn.

Het huis is te klein in Wormerveer (“Wij laten ons niet verder door politiek Zaanstad chanteren”) en Westzaan (“ons standpunt is dat uw College en de raad nu verder met de handen van de Sinterklaasintochten af dienen te blijven.”)

De aanleiding is een Raadsinformatiebrief van wethouders Stephanie Onclin (VVD) en Natasja Groothuismink (ROSA) over ‘Evenementen met dieren en subsidieregelingen van gemeente Zaanstad’.

Subsidie

De brief (vijf pagina’s met 19 voetnoten – hoezo ‘gebrek aan ambtelijke slagkracht’?) zou een prijs moeten krijgen op het gebied van mis-communicatie. Eerst keutelen de wethouders vier pagina’s door over “evenementen met dieren terugdringen”, de “aanpassing van de subsidieregelingen voor een aantal traditionele evenementen in Zaanstad, zoals het Sinterklaasfeest en de draverij in Assendelft” en dat “de gemeente geen voorstander is van evenementen met dieren” en kan besluiten “waar zij haar geld aan uit wil geven op grond van haar (voorkeurs)beleid.” De klap op de vuurpijl: “Deze aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde activiteiten geen subsidie meer ontvangen indien daarbij dieren gebruikt worden. Denk daarbij o.a. aan het gebruik van een paard bij een sinterklaasintocht.”

Maar vlak voordat burgemeester Hamming zijn handtekening zet onder de brief maakt B&W een draai van 180 graden: “Het college vindt het daarom (?) onwenselijk om nu ook de inzet van een paard bij dit traditionele evenement ter discussie te stellen, omdat nog onvoldoende inzicht is in de gevolgen daarvan.”

‘Chantage’

Huh? Eerst lezers vier pagina’s op stang jagen en dan afsluiten met de mededeling dat je die keutel dan toch maar intrekt? Die ‘keutel’ is het resultaat van het onderzoek van Zaanstad: dat je namelijk geen evenementen met dieren kan verbieden maar ze wel kan tegenwerken door ze geen subsidie te geven. Een soortgelijk oneigenlijk gebruik van de subsidievoorwaarden is toegepast om Sinterklaascomité’s te dwingen geen traditionele zwarte pieten meer in te zetten. Uit de brieven van Westzaan en Wormerveer wordt duidelijk dat de comité’s dit ook als ‘chantage’ (Wormerveer) en ‘misbruik van subsidies’ (Westzaan) hebben ervaren. Maar het paard geven ze niet op.

Wat wil de gemeente dan wel? “In gesprek gaan met de initiatiefnemers van deze evenementen.” Dat wordt een leuke: wel ‘in gesprek gaan’ maar de inzet van dieren ‘niet ter discussie stellen’?

‘Incidenten met dodelijke afloop’

Een laffe afsluiting van een brief waarin wel degelijk met scherp wordt geschoten. Pikant onderdeel is bijvoorbeeld de passage over de “voorbeelden van incidenten met dodelijke afloop voor het paard in kwestie.” Incidenten dus: meervoud. Wie de drie voetnoten bij deze passage checkt, ziet echter wat anders: slechts één voorbeeld betreft een paard dat overlijdt, dat was in Groningen in 2011 (ruim 13 jaar geleden), het was overigens niet het paard van Sinterklaas maar een paard voor een fruitkar in een optocht (“geen fruit bij Sinterklaas”?). Bij het tweede incident raakte geen paard gewond, het ging om een voorval uit 2002 (!) in België waar een menner van een paard gewond raakte. Het derde voorbeeld is een YouTube-filmpje uit 2007 (!) uit Alkmaar waar Sint van z’n paard valt. Hoezo: “voorbeelden van incidenten met dodelijke afloop voor het paard in kwestie.”

Het onheil is ondertussen al geschied. Lokaal Zaans(LZ), CDA Zaanstad, PVV Zaanstad en de Partij voor Ouderen en Veiligheid(POV) en de VVD Zaanstad (groot en klein rechts dus) ruiken bloed en hebben al vragen over de zaak gesteld.

De vergadering begint om 18.45 uur. De inspraak zit meteen aan het begin.

Door Piet Bakker. Bronnen: Nota Dierenwelzijn, Raadsinformatiebrief ‘Evenementen met dieren en subsidieregelingen van gemeente Zaanstad’, inspraak Sintcomité’s Westzaan en Wormerveer, politieke vragen aan B&W. Foto: Orkaan-archief (Sinterklaasintocht Westzaan 2022).