Participatie of sufgeluld?

Participeren totdat dwarsliggers, stijfkoppen en volhouders sufgeluld de handdoek in de ring werpen. Is dat de strategie bij de bouwplannen in Krommenie?

De participatie rond Provily/Slibkuil is mislukt. De oplossing: participatie! En Zaanstad gaat zich toch actief bemoeien met dat proces en het niet uitsluitend aan de projectontwikkelaar overlaten.

Eind augustus schuift wethouder Mutluer aan bij het ‘bewoners-overleg’ rond de bouwplannen op de sportparken Provily/Sluibkuil. Het vorige participatieproces (met het ‘bewoners-overleg’) is mislukt. Dat wil zeggen: die bewoners bleven volhouden, dwarsliggen en stijfkoppen. Ze vonden dat ze om de tuin geleid waren door Zaanstad en de projectontwikkelaar die voortdurend suggereerden dat er rekening met de belangen van de bewoners zou worden gehouden.

Aan het eind van het liedje werden bezwaren over schaduwwerking van nieuwbouw en een ontsluitingsweg niet weggenomen. Zaanstad had hoog opgegeven over dit succesvolle innovatieve participatietraject maar dus buiten de bewoners gerekend die kennelijk een heel ander idee over ‘succesvol participeren’ hadden.

Burenoverleg

Participatie mislukt: leve de participatie! Opgeruimd gaat de ontwikkelaar nu een nieuw participatietraject in: dat heet ‘burenoverleg’. De oude participanten participeerden kennelijk niet goed genoeg.

(Misschien willen mensen wel helemaal geen participatie. Ze willen dat er rekening met hun belangen wordt gehouden.)

Op 23 augustus praat Mutluer met de ‘oude’ bewonerscommissie. Het nieuwe ‘burenoverleg’ komt voor het eerst bij elkaar op 3 september.

Bij die nieuwe participatieronde had Zaanstad aanvankelijk geen rol. Ontwikkelaar AM heeft dat georganiseerd en daar een professioneel communicatiebureau Beaumont voor in de arm genomen (Zaanstad huurde dat bureau eerder in bij de komst van de opvang voor asielzoekers). De wethouder schrijft nu dat Zaanstad toch “een actievere rol [wil] nemen in dit participatieproces.”

Boze leden van de bewonerscommissie suggereerden dat het bureau er prat op ging “goed om te kunnen gaan met lastige bewoners”. De wethouder heeft de website laten doorzoeken en die passage niet kunnen vinden. Maar de missie van Beaumont is duidelijk:

“Wij helpen bij het vergroten van draagvlak van beleid.”

Dus niet: “wij zorgen dat bewoners gehoord worden”, of “wij zorgen ervoor dat de belangen van de bewoners duidelijk worden” maar “wij helpen bij het vergroten van draagvlak van beleid.”

Draagvlak

En dat is waar Beaumont wel prat op gaat: het draagvlak van het beleid vergroten. Dus niet beleid bijsturen, veranderen of aanpassen…

Onder leiding van Beaumont gaan de buren aan ronde tafels zitten en gele stickertjes op witte vellen papier plakken, hun wensen worden ‘meegenomen’, de suggesties worden als ‘zeer waardevol’ aangemerkt, er wordt natuurlijk met alles ‘rekening gehouden’ maar aan het eind van de avond blijft de vraag: wordt die weg naar een andere plek verhuisd en verschuift die woning een stukje van de bestaande bebouwing af…

Misschien kan wethouder Mutluer (die de ondankbare taak heeft de kastanjes uit het vuur te halen voor de opgestapte VVD-wethouder Krieger) uitleggen hoe “wij helpen bij het vergroten van draagvlak van beleid” te rijmen valt met haar eigen citaat:

“We hechten hierbij waarde aan dat onze inwoners en partijen zo goed als mogelijk worden betrokken bij ontwikkelingen in onze stad die invloed hebben op hun dagelijks leven.”

Lees hier ons hele dossier over Provily Slibkuil.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Jan Betlem

  Wij hebben als werkgroep “Zuideinde Wormerveer Hoogbouw Vrij” een goede ervaring met de bemoeienis van gemeente Zaanstad, dat ook plaats vond na het mislukken van het participatie traject van een particulier bureau. Ambtenaren van de afdeling Maak Zaanstad – Noord spelen een zeer positieve rol bij de ontwikkeling van een nieuw ontwerp. De ontwikkelaar/aannemer BotBouw is zeer reëel bij het vorm geven van de wensen van de bewoners dus we hopen en verwachten nu een goed plan dat door de buurt/omwonende wel aanvaard wordt. We hopen dat het met de Slibkuil ook die kant op gaat.

  • De Orkaan

   Het geheugen van de heer Betlem laat hem in de steek. Dat de bewoners uiteindelijk aan het langste eind trokken is de verdienste van vasthoudende bewoners zoals hijzelf. Maar in de hele procedure vielen er zeer harde woorden richting Zaanstad en de bouwer. ‘Goede ervaringen’ kan je dat echt niet noemen. Lees bijvoorbeeld dit verhaal en klik in dat artikel op link naar de brief die de bewoners schreven. https://www.deorkaan.nl/de-plaatjes-van-professor-palmboom-zuideinde-opgehoogd/

   • Jan Betlem

    Je hebt gelijk over de periode voor maart 2019 toen was er een strijdt tussen de ontwikkelaar en de bewoners en voelden wij ons op geen enkele manier gesteund door de gemeente, in tegendeel wil ik zelf zeggen. Maar in maart 2019 kwam er een ommezwaai in de houding van de gemeente en ging men zich er actief mee bemoeien en de afdeling die zich er sindsdien mee bezig houdt doet haar werk goed en gedegen en werkt goed samen met ontwikkelaar en bewoners. Dus mijn geheugen laat mij niet in de steek maar ik keek naar de toekomst en de huidige gang van zaken niet naar de periode van voor maart 2019. En hoop dat de procedure rond de Slibkuil de zelfde weg aflegt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *