Eilanden van Hain: na ruim 5 jaar plannen nu bestemmingsplan

Wij schreven in maart 2018 voor het eerst over de plannen voor 235 woningen op de voormalige sportvelden Provily en Slibkuil in Krommenie. Toen was dat één van de 15 ‘snelle’ woningbouwprojecten die binnen drie jaar van start zouden moeten gaan (2021 dus). Dat lukte niet. Het project ondervond in de participatie-fase grote tegenstand. Volgens een deel van omwonenden was […]

» Lees meer

Creatieve zwartlakker actief in Zaanstad

Met enige regelmaat speuren we in het informatiesysteem van Zaanstad naar nieuwtjes om over te schrijven. Er komen vragen binnen van raadsleden aan het college, uitnodigingen voor bijeenkomsten en B&W informeert de raad over ontwikkelingen.  Ook komen er brieven binnen van burgers, verenigingen en stichtingen met vragen, kennis en klachten. In die brieven wordt van alles standaard zwartgelakt. Maar waarom? […]

» Lees meer

Na 5 jaar eindelijk schot in Eilanden van Hain

Met gevoel voor understatement schrijft wethouder René Tuijn: “De Eilanden van Hain kent een lang voortraject.” Lang? Ruim 5 jaar geleden, in maart 2018, beloofde het toenmalige college van Zaanstad dat binnen drie jaar 235 woningen gebouwd zouden worden op de voormalige sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie. De opdracht was al in 2017 gegeven. Het project is een schoolvoorbeeld van […]

» Lees meer

Ca. 235 woningen: Eilanden van Hain (Provily Slibkuil) (#ZaanstadBouwt)

Weet je nog? Zaanstad lanceerde begin 2018 het ambitieuze plan om 16 grote woningbouwprojecten te versnellen. Totaal ging het om zo’n 5.400 woningen. Elk project zou vervolgens binnen drie jaar van start gaan. Daarna werd nog drie keer een rijkssubsidie voor een ‘bouwimpuls’ binnengehaald. Het ging om 1.900 woningen in Zaanstad-Noord (12 projecten), 4.700 in Zaandam centrum (20 projecten) en […]

» Lees meer

Eindelijk schot in plannen Eilanden van Hain

De plannen voor het nieuwbouwplan op de voormalige sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie zijn al bijna 5 jaar oud. Maar veel schot zat er tot dusver niet in. Tot nu dus: het ontwerpbestemmingsplan Eilanden van Hain is klaar en ligt ter inzage. Bezwaren kunnen via een ‘zienswijze’ worden ingediend. Op maandag 19 december organiseert Zaanstad een inloopbijeenkomst over de […]

» Lees meer

Ontsluiting Eilanden van Hain via bestaande wegen in Krommenie

Wethouder Wessel Breunesse (GL) heeft bijna 8 pagina’s nodig om alle plannen, overleggen, alternatieven, opties, onderzoeken, participatietrajecten, buurtacties, petities, visies, analyses, maatregelen en procedures op een rijtje te zetten die te maken hebben met de ontsluiting van de nieuwbouwwijk Eilanden van Hain op voormalige sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie. De korte versie: de verkeersafwikkeling van de Eilanden van Hain […]

» Lees meer

‘Eilanden van Hain’ (Krommenie) ontsloten via ruimtevaartwijk

Er komt geen aparte ontsluiting van het nieuwbouwplan ‘Eilanden van Hain’ – de voormalige sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie – naar de Provincialeweg N203. Ook de brug van het nieuwbouwplan via de Kerksloot naar de Militaireweg komt er niet. Het gevolg is dat het verkeer afgewerkt wordt via de ruimtevaartwijk. Er komt geen nieuwe Sportlaan naar de Provincialeweg, en […]

» Lees meer

Opinie Henk Visser: Zaanstad doof en blind bij ‘Eilanden van Hain’

De kogel is nog steeds niet door de kerk bij het nieuwbouwproject Eilanden van Hain in Krommenie. Henk Visser, voorzitter van de Bewonerscommissie Van Allen / Gagarinstraat in Krommenie, waarschuwt in deze opiniebijdrage voor iets anders dan bouwverkeer, schaduwwerking en toegangswegen. Volgens hem gaan de nieuwe bewoners pal onder een drukke aanvliegroute van Schiphol wonen. Door Henk Visser Wonderbaarlijk. Bij […]

» Lees meer

Tijd dringt voor Eilanden van Hain, morgen rondetafelgesprek

Op de voormalige sportparken Provily Slibkuil in Krommenie moet ‘De Eilanden van Hain’ komen, één van de ’16 snelle projecten’ van Zaanstad waar uiterlijk dit jaar begonnen moet worden met de bouw. De afgelopen jaren was er veel onenigheid tussen ontwikkelaar AM BV en omwonenden. Morgenavond een nieuwe episode als de raad van Zaanstad zich in een rondetafelgesprek over de […]

» Lees meer
1 2 3