Met gevoel voor understatement schrijft wethouder René Tuijn: “De Eilanden van Hain kent een lang voortraject.”

Lang?

Ruim 5 jaar geleden, in maart 2018, beloofde het toenmalige college van Zaanstad dat binnen drie jaar 235 woningen gebouwd zouden worden op de voormalige sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie. De opdracht was al in 2017 gegeven.

Het project is een schoolvoorbeeld van mislukte participatie, eindeloos uitstel, gebroken beloften en een onduidelijke ruimtelijke ordening, de bouw is namelijk wel geregeld, maar de ontsluiting niet.

Maar dat schrijft Tuijn niet aan de raad. Hij heeft vooral ‘goed nieuws’:

“Dit project draagt bij aan de verbinding tussen het dorp Krommenie en het omliggende landschap, met prachtige wandel-, fiets- en vaarroutes. En met het oog op de woningnood is elke nieuwe woning welkom. Er zijn nog belangrijke aandachtspunten, zoals het thema verkeer en de bouwfase. Daarom willen we ook alle vervolgstappen zorgvuldig met de ontwikkelaar en de buurt doorlopen.”

Aandachtspunt is dus het verkeer in de bouwfase. Opmerkelijk is dat Tuijn het bestemming aan de raad stuurt zonder dat dit is opgelost. De raad krijgt wel de verkeersontsluiting op haar bordje.

“De afgelopen jaren werd duidelijk dat omwonenden diverse visies hebben op wat de beste manier is, om het verkeer de wijk in en uit te leiden. Om dit zo objectief mogelijk op te pakken is er een onafhankelijke verkeersveiligheidsanalyse gedaan. Op basis hiervan kan de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan een integrale afweging maken.”

Als het bestemmingsplan is vastgesteld ligt het zes weken ter inzage. Er is geen sociale woningbouw voorzien in het project.

Lees ons dossier over Provily Slibkuil / Eilanden van Hain.

Door Piet Bakker. Bronnen: plannen Zaanstad, eerder nieuws op De Orkaan.