Wethouder Wessel Breunesse (GL) heeft bijna 8 pagina’s nodig om alle plannen, overleggen, alternatieven, opties, onderzoeken, participatietrajecten, buurtacties, petities, visies, analyses, maatregelen en procedures op een rijtje te zetten die te maken hebben met de ontsluiting van de nieuwbouwwijk Eilanden van Hain op voormalige sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie.

De korte versie: de verkeersafwikkeling van de Eilanden van Hain zal gebeuren via de bestaande wegen.

In feite is dit een herhaling van het plan dat in mei 2021 werd gepresenteerd. Maar dan met nog een extra ronde onderzoek.

Ontsluiting via een nieuwe Sportlaan of extra aansluiting bij Marslaan lukt niet, er komt geen ‘knip’ op de Busch. Er kan geen brug over de Kerksloot komen. De provincie ligt dwars bij extra aansluitingen op de N203 en wil daar ook de snelheid niet verlagen naar 50 km. Maar ook de bewoners zijn verdeeld:

“Duidelijk is dat omwonenden eigen visies hebben op de mogelijke oplossingen, maar deze visies zijn verdeeld.

De mening is verdeeld en hangt af naar gelang waar men woont.”

Er wordt nu opnieuw gefocust “op een zorgvuldige inpassing van het bestemmingsverkeer op het bestaande wegennet.” Maar dat de gemeente applaus krijgt voor de gekozen oplossing verwacht Breunesse niet:

“Bovenstaande conclusie komt niet overeen met de beleving en wens van een deel van de omwonenden van de Eilanden van Hain.”

Als pleister op de wonde belooft de wethouder dat er voor bouwverkeer wel gezocht gaat worden naar een extra ontsluiting en dat er wordt “ingezet op monitoring en evaluatie van de voorgestelde maatregelen en hun effecten, zodat deze, indien nodig, aangepast kunnen worden.”

Lees hier de Raadsinformatiebrief en hier alles over Eilanden van Hain.