Ontsluiting Eilanden van Hain via bestaande wegen in Krommenie

Wethouder Wessel Breunesse (GL) heeft bijna 8 pagina’s nodig om alle plannen, overleggen, alternatieven, opties, onderzoeken, participatietrajecten, buurtacties, petities, visies, analyses, maatregelen en procedures op een rijtje te zetten die te maken hebben met de ontsluiting van de nieuwbouwwijk Eilanden van Hain op voormalige sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie.

De korte versie: de verkeersafwikkeling van de Eilanden van Hain zal gebeuren via de bestaande wegen.

In feite is dit een herhaling van het plan dat in mei 2021 werd gepresenteerd. Maar dan met nog een extra ronde onderzoek.

Ontsluiting via een nieuwe Sportlaan of extra aansluiting bij Marslaan lukt niet, er komt geen ‘knip’ op de Busch. Er kan geen brug over de Kerksloot komen. De provincie ligt dwars bij extra aansluitingen op de N203 en wil daar ook de snelheid niet verlagen naar 50 km. Maar ook de bewoners zijn verdeeld:

“Duidelijk is dat omwonenden eigen visies hebben op de mogelijke oplossingen, maar deze visies zijn verdeeld.

De mening is verdeeld en hangt af naar gelang waar men woont.”

Er wordt nu opnieuw gefocust “op een zorgvuldige inpassing van het bestemmingsverkeer op het bestaande wegennet.” Maar dat de gemeente applaus krijgt voor de gekozen oplossing verwacht Breunesse niet:

“Bovenstaande conclusie komt niet overeen met de beleving en wens van een deel van de omwonenden van de Eilanden van Hain.”

Als pleister op de wonde belooft de wethouder dat er voor bouwverkeer wel gezocht gaat worden naar een extra ontsluiting en dat er wordt “ingezet op monitoring en evaluatie van de voorgestelde maatregelen en hun effecten, zodat deze, indien nodig, aangepast kunnen worden.”

Lees hier de Raadsinformatiebrief en hier alles over Eilanden van Hain.

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Siem. Veltrop

  Probeer toch de lokatie Proviliisportpark zo dicht als mogelijk bij de Krokodil te ontsluiten door een duiker aan te leggen naar Busch.Zo n 50 meter voor de inrit naar benzinepompstation Fieten.Zodat een korte ontsluiting ontstaat naar de provinciale weg richting de A9 en richting Wormerveer.Dit vereist wel aanpassingen bij de oprit naar de provinciale weg.Dit door verbreding ter hoogte van de Krokodil.Dit weer door daar ter plekke gebruik te maken van duikers.De lokatie Slibkuil kan dan via de bestaande straten ontsluiting krijgen.Dan wordt de verkeersdruk verdeeld.Dus 1 bijna rechtsstreeks op de provinciale weg.En 2 via Gagerinstraat richting(op meerdere manieren)Rosariumlaan.En daarna aan sluiten naar de provincialeweg.Zo verkrijg je 2 ontsluitingen

 • Rene Minnebo

  Zaanstad is erg hardleers en leert ook niet van zijn fouten. Ik heb het te doen met de buurt straks. Ik weet er alles van als nabije bewoner van plan Willis.

  De korte versie: de verkeersafwikkeling van de Eilanden van Hain zal gebeuren via de bestaande wegen.

 • Hr. J.W. van Broeckhuijsen

  De bewoners van Zaanstreek Noord worden twee keer in de steek gelaten door het bestuur van de Provinciale Staten van Noord Holland.
  Na circa 50 jaar zijn de Staten nog niet in staat een beslissing te nemen over de A8-A9 aansluiting, een stukje weg van 6 km. Er zijn veel opstoppingen op de N203, er is sluipverkeer, terwijl 80 % van het verkeer NIET Zaanstreek Noord als bestemming heeft.
  De nieuwbouwplannen in Assendelft en Krommenie zoals de “Eilanden van Hain” en Saendelft zorgen voor een onacceptabele verkeersdruk in en rond deze stadsdelen.
  Ook de door vele bewoners voorgestelde mogelijkheid van een ontsluiting via een nieuw aan te leggen Sportlaan is door de Provincie afgewezen.
  De in het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” gereserveerde 11 miljoen zijn volstrekt ontoereikend om de verkeers- gezondheidsproblematiek op te lossen. Een grote gemeente als Zaanstad zou zich best wat sterker kunnen opstellen naar de Provincie om de belangen van haar inwoners te behartigen.

  Er wonen ongeveer 35.000 mensen rond de N203 en het aantal zal door de bovenstaande plannen nog verder toenemen. Bij deze mensen gaan vele gezonde levensjaren verloren ten gevolge van fijnstof, ultra fijnstof en geluidsvervuiling en ook dat zal steeds verder toenemen.
  Wanneer wordt er nu eindelijk eens geluisterd naar de bewoners.

 • Arjan van Gent

  Wanneer dit in Zaandam zou plaatsvinden, was alles al lang geregeld. Maar ja… Krommenie is ver weg van het gemeentehuis en dus vinden ze het daar niet belangrijk.
  Het is wederom het oude liedje….

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *