Er komt geen aparte ontsluiting van het nieuwbouwplan ‘Eilanden van Hain’ – de voormalige sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie – naar de Provincialeweg N203.

Ook de brug van het nieuwbouwplan via de Kerksloot naar de Militaireweg komt er niet. Het gevolg is dat het verkeer afgewerkt wordt via de ruimtevaartwijk.

Er komt geen nieuwe Sportlaan naar de Provincialeweg, en zeker geen rotonde op dat punt, omdat de provincie Noord-Holland dat niet wil volgens Zaanstad:

“De doorstroomfunctie van de N203 komt daardoor in gevaar. Dat geldt nog sterker voor een rotonde. De provincie verleent daarom geen medewerking aan dit voorstel.”

De brug over de Kerksloot komt er niet omdat die brug te steil wordt bij een verplichte doorvaarthoogte van 1,5 meter.

Ontsluitingsroutes

Op basis van bovenstaande conclusies worden dit de ontsluitingsroutes volgens de gemeente:

  • Voor het gedeelte Slibkuil: Komarowlaan – Van Allenstraat – Gagarinstraat – Ruimtevaartlaan – Neptunuslaan
  • Voor het gedeelte Provily noord: Marslaan – Uranuslaan – Neptunuslaan
  • Voor het gedeelte Provily zuid: Marslaan – Jupiterstraat

Daarna gaan alle routes verder via de Jupiterstraat naar de Rosariumlaan. Van daaruit kan het verkeer richting centrum of de N8.

Verkeersintensiteit

In de plannen zijn 235 woningen voorzien. Volgens Zaanstad laten analyses

“zien dat deze inpassing weliswaar leidt tot toenemende verkeersintensiteiten op bepaalde straten, maar dat inpassing goed mogelijk is en de bestaande wegenstructuur het goed aankan.”

De grootste absolute toename is op de Marslaan waar op één punt 85 procent meer autoverkeer komt (“een groei van ongeveer 500 motorvoertuigen”). Bij de Jupiterstraat is de maximale toename 80 procent. Procentueel is de grootste groei op de Van Allenstraat waar het toeneemt van 20 nu naar 190 auto’s per dag.

Lees ook: Noodkreet Krommenie: eerst wegen, dan woningen

Foto boven: Marslaan in 2020 (Google Street View)