‘Eilanden van Hain’ (Krommenie) ontsloten via ruimtevaartwijk

Er komt geen aparte ontsluiting van het nieuwbouwplan ‘Eilanden van Hain’ – de voormalige sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie – naar de Provincialeweg N203.

Ook de brug van het nieuwbouwplan via de Kerksloot naar de Militaireweg komt er niet. Het gevolg is dat het verkeer afgewerkt wordt via de ruimtevaartwijk.

Er komt geen nieuwe Sportlaan naar de Provincialeweg, en zeker geen rotonde op dat punt, omdat de provincie Noord-Holland dat niet wil volgens Zaanstad:

“De doorstroomfunctie van de N203 komt daardoor in gevaar. Dat geldt nog sterker voor een rotonde. De provincie verleent daarom geen medewerking aan dit voorstel.”

De brug over de Kerksloot komt er niet omdat die brug te steil wordt bij een verplichte doorvaarthoogte van 1,5 meter.

Ontsluitingsroutes

Op basis van bovenstaande conclusies worden dit de ontsluitingsroutes volgens de gemeente:

 • Voor het gedeelte Slibkuil: Komarowlaan – Van Allenstraat – Gagarinstraat – Ruimtevaartlaan – Neptunuslaan
 • Voor het gedeelte Provily noord: Marslaan – Uranuslaan – Neptunuslaan
 • Voor het gedeelte Provily zuid: Marslaan – Jupiterstraat

Daarna gaan alle routes verder via de Jupiterstraat naar de Rosariumlaan. Van daaruit kan het verkeer richting centrum of de N8.

Verkeersintensiteit

In de plannen zijn 235 woningen voorzien. Volgens Zaanstad laten analyses

“zien dat deze inpassing weliswaar leidt tot toenemende verkeersintensiteiten op bepaalde straten, maar dat inpassing goed mogelijk is en de bestaande wegenstructuur het goed aankan.”

De grootste absolute toename is op de Marslaan waar op één punt 85 procent meer autoverkeer komt (“een groei van ongeveer 500 motorvoertuigen”). Bij de Jupiterstraat is de maximale toename 80 procent. Procentueel is de grootste groei op de Van Allenstraat waar het toeneemt van 20 nu naar 190 auto’s per dag.

Lees ook: Noodkreet Krommenie: eerst wegen, dan woningen

Foto boven: Marslaan in 2020 (Google Street View)

Deel dit artikel:

17 reacties

 • R Mandjes

  Weer z’n belachelijk plan van de gemeente Zaanstad. Eerst doen dan pas denken

 • Didier Hennequin

  En onderaan de streep betekent dit dat alle nieuwe verkeer via het kruispunt Neptunuslaan/Jupiterstraat moet. Daar zijn drie basisscholen. Ik mag hopen dat dit kruispunt een ‘veiligheidsupdate’ gaat krijgen?

 • Rene Minnebo

  En daar gaan we weer. kan het bestuur van Zaanstad niet aftreden en plaats maken voor mensen die het wel snappen. Dit is te gek voor woorden. Misschien moeten we verder gaan dan alleen een paar berichten in de Orkaan. Dit moet groter worden aan gepakt in de landelijke media.

 • Katinka Kramer

  Ze doen het voorkomen of er 3 ontsluitingsroutes zijn. Maar uiteindelijk komen die alle 3 uit op de neptunuslaan waar 3 basisscholen staan. Wie borgt de veiligheid van de kinderen? Nu al zeer regelmatig aanrijdingen omdat men haast heeft….

 • Karin van Breemen

  Vanuit een groepje omwonenden Slibkuil zijn er handtekeningenacties gestart.
  Wij zijn vóór een brug over de Kerksloot en vóór ontsluiting via de nieuw aan te leggen Sportlaan.
  Tot nu toe is alleen het gebied Noorderham betrokken in de handtekeningenactie. En hebben 387 omwonenden uit ongeveer 300 huishoudens kenbaar gemaakt dat zij ook een brug over de Kerksloot willen. Maar aankomende week breiden wij het gebied uit en krijgen alle omwonenden langs de volledige bouwverkeer-route én de tot nu toe bedachte vaste ontsluitingsroute een brief in de bus met het verzoek om kenbaar te maken dat je het niet eens bent met dit voornemen van de Gemeente. Mijn verzoek is dan ook om onze brief goed door te lezen en digitaal je handtekening te zetten zodat wij gezamenlijk op kunnen trekken.
  Het is namelijk niet de gemeente die beslist maar de gemeenteraad.

  • L. B.

   Als wij het goed begrijpen worden er zo´n 1300 woningen in Krommenie gebouwd. Een zeer klein gedeelte daarvan (zo’n 50 woningen) is gepland op de Slibkuil. Als zelfs de omwonenden van de Slibkuil dit verkeer al niet willen toelaten door hun wijk, wat moet er dan gebeuren met de overige wijken die de 1300 woningen wel door hun wijken krijgen? Is het probleem niet wat groter? De gemeente(raad) zal de situatie van heel Krommenie nader moeten bekijken!

   • Karin van Breemen

    Dat ben ik helemaal met je eens Lara.
    Het verkeersprobleem is véél groter.
    Het betreft geheel Krommenie.
    En de volgorde zo dus andersom moeten zijn.
    Zorg eerst dat de infrastructuur erop is aangepast en ga daarna pas over nieuwbouw beginnen.

   • Rene Minnebo

    Lara, zie een ander draadje waar de problematiek van de infrastructuur en de toekomstige bebouwing in Krommenie word besproken. Het speelt in het hele dorp. Je moet is weten wat ze tussen het kerkplein en de vlusch willen gaan bouwen. Allemaal appartementen vele zonder parkeer plaats of een parkeerplaats die je moet kopen en vele doen dat niet.

    Als je de infrastructuur erop aan wil passen en dat is zowel rondom het dorp als in het dorp zal alles op de schop moeten en zullen er ook panden moeten wijken om een goede doorloop te kunnen garanderen en ook voldoende parkeerplaatsen. Het dorp en vooral het centrum is gebouwd in de tijd dat er nog met paard en wagen gereden werd.

    Wil je wat bereiken in het dorp met de infrastructuur dan moet je waar de knelpunten zitten de boel plat gooien en herstructureren. Of geen bouw vergunningen afgeven en accepteren dat het dorp vol is of maak op diverse locaties een paar hele grote parkeerplaatsen en maak het dorp auto luw.

    Maar verhuizen naar een rustigere plek elders in Nederland ver van de gemeente Zaanstad is ook een optie, het is dat wij nog jong zijn en nog dik 20 jaar verplicht moeten werken anders had ik allang de stap genomen om te verkassen. Ik ben er dik 20 jaar geleden met heel veel plezier komen wonen en vind het nog steeds een pracht dorp maar die warme deken heeft plaats gemaakt voor een dun lakentje. Het dorp gaat te onder door de het beleid van de gemeente Zaanstad.

  • Agnes Nobel

   ……. en die raad, in elk geval van de coalitiegenoten, doen precies wat er in de plannen staat.

  • Minet van Staden

   Nu snap ik waarom wij die brief niet hebben gekregen, je wilt de weg door mijn voortuin laten lopen. De bewoners in de Titanialaan ontvingen de brief wel. En zo blijven we actie voeren. Want de bewoners van de Marslaan en Venusstraat zijn natuurlijke tegen dit voorstel.

 • TAA Bosch

  Achterkant van ons huis is de Marslaan. Kunnen we straks naast de nu al gore lucht van o.a. de Provincialeweg en de vele vliegtuigen nog meer fijnstof en uitlaatgassen opsnuiven, om maar niet te spreken over de extra geluidsoverlast. Gemeente heeft alleen maar belang bij het binnenharken van geld, maar geeft totaal niet om de gezondheid van haar bewoners.

  • Jan-Peter Slooten

   Het blijft verbazingwekkend om te zien dat er slechts heel beperkt optimisme kan zijn over een dergelijke kwalitatieve investering in Krommenie als dorp. Nagenoeg alle reacties zijn opgesteld vanuit de “ik” gedachte, prima 1 straat verder maar als het maar niet mijn straat is waar een paar auto’s meer door moeten, als het maar niet mijn uitzicht is wat straks net iets anders is, enz enz. Vermoed dat al deze mensen wel prettig wonen in een eigen huis? Wel eens gedacht aan het feit dat er een chronisch woon tekort is? En deze huizen dus gebouwd worden voor mensen die graag een huis willen? Er wordt geschreven alsof deze mensen als kamikaze door de buurt racen, kijkend naar de plannen zijn dit over het algemeen gezinswoningen en dus ook mensen met kinderen die het rempedaal bij een school echt wel weten te vinden. Wees aub eens ietsje meer positief en minder zuur, bekijk de plannen van de architect nog eens en zie hoe er is nagedacht over vormgeving en een mooie balans tussen water, ruimte en wonen. En voor wie alweer zijn gedachten heeft, ja ook ik woon in de Zuiderham/ Planetenbuurt en zal dus te maken krijgen met deze veranderingen. Succes!!

   • Rene Minnebo

    Ik ja ik want als er genoeg mensen in de ik vorm hun beklag doen blijft het hetzelfde. Ik praat over mijn dorp Krommenie en niet over mijn buurt. Ja in mijn buurt komen er een heleboel appartementen bij maar de wegen en de parkeerplaatsen laten dit niet toe. Krommenie is vol, stop met bouwen en zorg eerst dat we op meer punten beter het dorp uit kunnen.

    Mijn zoon met zijn vriendin zijn idd de klos die zullen of geen huurwoning krijgen of kunnen kopen in Krommenie laat staan in Zaanstad. Die zullen elders hun heil moeten zoeken.

    Laatst was er een oproep op TV in de Achterhoek zoeken ze nog bewoners.

    Het is dat wij nog een verplichting hebben maar de roep naar een plek in Nederland waar nog rust en ruimte is lonkt wel. Maar ja welk jong stel wil mijn huis kopen, ze krijgen geen hypotheek.

 • A.de Groot

  Meneer Kees Verkeer weet precies hoe de lijntjes moeten lopen in Krommenie. Dat weet je als wiiskundedocent. Het is makkelijk om te
  Beslissen over het wonen van burgers als je zelf niet in Zaanstad woont. En als je alles bekijkt op je fiets dan is dat wel wat anders als duizenden keren die vrachtwagens moeten rijden door je buurt vol met vochtig zand.

  • Kees Rotteveel

   Hé meneer De Groot! Da’s lang geleden, u was stukken grappiger in de Dik-voor-mekaar-show.
   Beslissen over het wonen van burgers doen de raadsleden, die wonen allemaal in Zaanstad. Er zijn er zelfs die in Krommenie wonen.
   Maar in één ding heeft u helemaal gelijk: als je alles bekijkt op de fiets, ziet het leven er een stuk rooskleuriger uit. U snapt dus dat levensgeluk ook een keuze is.

 • Nora Swagerman

  Fantastisch idee!!
  Als je nu van de parkeerplaats van de van Allenstraat rijdt richting Ruimtevaartlaan is er een scherpe bocht en kunnen twee auto’s elkaar niet passeren en je ziet de tegenligger niet of te laat. Als daar dus meer auto’s gaan rijden, wordt het spannend daar! Bestaan er nog verkeersdeskundigen die nadenken?

 • Henk Visser

  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente hier een breekijzer politiek hanteerd.
  Al in de vooroverleg rondes met omwonenden is het thema infrastructuur ruim aan bod gekomen.
  Toen een brug over de kerksloot en de ‘sportlaan’ nog onderdeel van het plan waren. Essentieel voor de ontsluiting van de nieuwe wijk.
  Nu moet al het verkeer langs drie scholen. Tegelijk met honderden kinderen en moeders op fietsen over de Neptunuslaan, komend uit de omliggende wijken, w.o. van Allen en Gagarinstraat. Voelt u zich dan nog veilig?

  Het kabinet Rutte 3 pleitte voor het terugdringen van het aantal verkeersdoden, aangegeven in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Hoe ironisch in deze context. Nu de provincie een flinke streep heeft getrokken door de plannen is het niet meer dan logisch dat gemeente en omwonenden weer rond de tafel gaan zitten. Immers, er is een geheel nieuwe situatie ontstaan.
  In dat overleg zullen dan ook de richtlijnen van de EU inzake beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur meegenomen moeten worden. In deze publicatie staat o.m. artikel 4, lid 1.
  ‘De lidstaten zien er op toe dat een verkeersveiligheidsaudit van een weg wordt uitgevoerd voor alle infrastructuurprojecten.’ In dit geval gaat het om bestaande infrastructuur dat ingepast wordt in een nieuwbouwproject. Een kous die onmogelijk nog past.

  Zoals TAA Bosch terecht schreef: ‘’Kunnen we straks naast de nu al gore lucht van o.a. de Provincialeweg en de vele vliegtuigen nog meer fijnstof en uitlaatgassen opsnuiven, om maar niet te spreken over de extra geluidsoverlast.’’ Inderdaad. De Provincialeweg is al een van de meest vervuilende wegtrajecten in Noord Holland. De Polder- en Zwanenburgbaan van Schiphol liggen in het verlengde boven de Noorderham waar vliegtuigen op 750 en 625 mtr hoogte overkomen. Fijnstof en geluidsoverlast.

  Het eens zo rustieke Krommenie-Noord, gelegen aan de Ham, een schitterend stukje natuur, dreigt verstikt te worden. Vermalen te worden in de evolutie der tijd. In een proces waarin ombouw van leegstaande kantoorpanden tot woningen niet opweegt tegen nieuwbouw. Nieuwbouw op de meest waardevolle stukjes natuur in Zaanstad. En de omwonenden geslachtofferd worden. Schandelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *