Second opinion over ontsluiting Eilanden van Hain

Ruim 4 jaar geleden, in juni 2018, schreven we voor het eerst over de Eilanden van Hain: een “energieneutrale, waterrijke woonwijk met circa 235 grondgebonden woningen” die op de plek moest komen waar eerder de sportparken Provily en Slibkuil (Krommenie) lagen.

Om een lang verhaal kort te maken: het schoot niet op. Er was verzet vanuit de omgeving, kritiek op de participatie, problemen met hoogte, schaduwwerking en de ontsluiting.

De ontsluiting van de nieuwe wijk is nu nog steeds een van de belangrijkste discussiepunten. In Krommenie willen veel bewoners een eigen ontsluiting voor de nieuwbouwwijk omdat ook elders gebouwd wordt. De drukte in het dorp neemt toe. Voorgesteld werd bijvoorbeeld een extra ontsluiting via de Sportlaan naar de Provincialeweg (N203). Maar die komt er niet omdat de provincie dat niet wil. De gemeente heeft de ‘ambitie’ voor de die aansluiting opgenomen in het Mobiliteitsplan Noord. Maar via een ambitie kun je natuurlijk niet rijden.

Kerksloot

Ook komt er geen brug over de Kerksloot omdat die brug te steil wordt bij een verplichte doorvaarthoogte van 1,5 meter. Dat is in 2021 en begin dit jaar al duidelijk gemaakt door de gemeente. Maar om enigszins aan de bezwaren tegemoet te komen wordt nu opnieuw onderzoek gedaan naar die brug: een second opinion (volgens ons de derde al).

Op dinsdag 20 september organiseert Zaanstad een informatieavond over het onderzoek naar de mogelijkheid van een brug over de Kerksloot voor ‘direct omwonenden’ (Arianehof, Van Allenstraat, Gagarinstraat, Komarowlaan, Militaireweg, Marslaan, Uranuslaan en Jupiterstraat) tussen 19.00 en 21.00 uur in de kantine van Sporting Krommenie.

Wat de second opinion op zou moeten leveren is duister. De brug is immers technisch onhaalbaar. Het gevolg is dat het verkeer van en naar de nieuwbouwwijk afgehandeld wordt via bestaande wegen in Krommenie.

Op de informatieavond worden aanwezigen over de ‘stand van zaken’ van de second opinion bijgepraat waarna ze in groepjes over de verkeersveiligheid gaan praten, hun conclusie wordt door de gemeenteraad ‘meegenomen’.

Lees ook:

Deel dit artikel:

11 reacties

 • Een nieuwbouwwijk in Krommenie die oa veel vraagtekens oproept:
  Op zon groot gebied geen enkele plaats voor sociale woningbouw
  Ligt al vijf jaar braak.
  Alleen voor de zeer draagkrachtigen.
  Gaat voorbij aan grote vraag tijdelijke woonruimte voor noodwoningen.
  Vernietiging van historische Krekenlandschap.
  Plangebied laat een stukje liggen voor voetbalvelden waar de jeugd mag
  voetballen in fijnstof en uitlaatgas naast zeer druk verkeerskruispunt,

 • Michel Capel

  De informatie in dit stuk is achterhaald. Op 7 april 2022 heeft wethouder Slegers tijdens het Zaanstad Beraad toegezegd dat de Kerksloot brughoogte wordt verlaagd van de bedachte 1,5m naar de Zaanse standaard brughoogte van 1,25m. Daarmee is de brug, mits in het verlengde van de Marslaan aangelegd, wel degelijk technisch haalbaar. Duistere krachten binnen het ambtenarencorps blijven zich echter verzetten tegen deze brug, reden waarom zij een bijeenkomst hebben gepland op 20 september. Doel daarvan is om groepen omwonenden tegen elkaar uit te spelen zodat het lijkt alsof er geen overeenstemming is over een brug en de gemeente die niet hoeft in te tekenen.

  • Jaap J. Boot

   Sinds wanneer bepaald Zaanstad zelf de doorvaarthoogten van bruggen over openbaar vaarwater?h

   • Michel Capel

    Zaanstad heeft een handleiding inrichting openbare ruimte. Daarin zijn de brughoogten vastgelegd. Dat stuk is ooit goedgekeurd door de raad dus democratisch vastgesteld. Er zijn echter wateren die beheerd worden door HHNK. HHNK vereist voor de maaiboot een minimale doorvaarthoogte van 1,25m voor die wateren.

 • Jaap J. Boot

  Not in my backyard, of zie ik dat verkeerd?

  • Michel Capel

   Je kunt je overigens afvragen of deze villawijk nog wel past in deze tijd van crises. De miljoenenwijk is jaren geleden bedacht, in een andere tijd. Toen waren deze huizen al begroot op gemiddeld 7 ton, dat moet nu minstens een miljoen zijn. Mij lijkt het een goed idee om het hele plan te heroverwegen en daarbij rekening te houden met de schreeuwende behoefte aan betaalbare woningen voor starters en ouderen. Voor een villa ga je maar naar Bergen of Castricum.

 • l. Boonstra

  Eerst komt het NIMBY verhaal en dan het gezeur over “sociale woningen” . Nu klopt het wel dat de Provincie tegen een extra ontsluiting is . Maar dat lost zich snel op als ze groen licht krijgen voor de A8/A9 , dan kan de Provinciale weg worden afgewaardeerd tot 2 rijstroken en kan de extra ontsluiting wel. En die sociale woningen waar steeds om gepiept wordt daar is in Zaanstad geen behoefte aan of de klagers doen in het stemhokje voor kiezen voor MARKT denkers en vergeten het socialewoningbouw plotseling. Als er echt behoefte aan sociale woningen in Zaanstad is dan zou de SP wel 10 zetels moeten hebben. Ze hebben er maar 1 wat dus aangeeft dat voor de buhne veel gejeremieerd wordt maar de noodzaak er niet is.

 • Henk Visser

  Was een interessante bijeenkomst waar vooraf de techniek verzaakte en de aanwezigen via stencils de presentatie van de gemeente werd uitgelegd. Ook de microfoon stoorde krakend mee. Een goed begin van wat toch al een geladen thema is. Na de intro van een kwartier werden de rond 70 genodigden verdeeld in 5 groepen om onder leiding van een vertegenwoordiger/ster van de gemeente te discuteren over de infrastructuur problemen. Dat was het hoofd thema van de avond.
  Brug of geen brug over de Kerksloot. Bouwverkeer via route rood of blauw.
  Via de Gagarinstraat of via de Rosariumlaan. Kruisend met vele scholen of langs een sportpark (de Marslaan). Als die route dan aansluiting krijgt op de provinciale weg.
  Waar de provincie (Jeroen Olthof) moeilijk over doet.
  Onoverzichtelijke krappe bocht (Gagarinstraat naar Van Allen straat), smalle wegen,
  bouwverkeer langs een speeltuin, onacceptabel bouwverkeer op de Komarovlaan langs de stacaravans die niet onderstut zijn en dus de kopjes uit de kasten gaan kletteren. Dat is de route indien er geen brug komt over de Kerksloot. Maar over die brug is ook veel te doen. Hoogte, helling, tijdelijk of permanent. De een zegt: mogelijk, de ander: niet mogelijk. Optie via de Busch en Militaireweg is uitgesloten.
  De bruggen en de dijk (Busch) zijn niet gebouwd op zandwagens van 50 ton.

  Eigenlijk is geen enkele route geschikt voor 250.000 kuub zand dat door 70.000 vrachtwagens door wijken gesleept moet worden (volgens cijfers van een expert)
  Wagens van 50 ton rijden elke bestrating kapot, zijn levensbedreigend voor kinderen op fietsjes die naar en van school komen. Veroorzaken trillingen, geluid en CO2 overlast. En dat voor 43 woningen op de Noorderham die volgens een spreekbuis van de gemeente nog op 340.000 Euro uitkomen. Een totaal achterhaald bedrag van ver voor de Corona crisis en de geëxplodeerde huizenmarkt. Inmiddels ligt de waarde van deze nieuwbouwwoningen al tegen de miljoen. Volgens het Mobiliteitsplan Noord moet er een extra ontsluiting komen voor Krommenie. Maar werkt de provincie dit tegen. Dat schiet lekker op.

  Alle verzamelde info van deze avond wordt geanalyseerd. Daarna kunnen bewoners nog een zienswijze indienen. Opgemerkt werd dat er een rode lijn getrokken moet worden. Wanneer geen enkele infrastructurele optie acceptabel is moet het hele project afgeblazen worden. Uiteindelijk dient het niet tot sociale woningbouw waar juist zoveel behoefte aan is, een voorwaarde die pas enkele jaren na de start van dit plan verplicht werd en dus niet meer geïmplementeerd kan worden.
  Tot slot, waar de gemeente volledig aan voorbij gaat. Volgens de WHO richtlijnen voor geluidsoverlast mág er niet eens meer gebouwd worden in Krommenie-Noord.
  De Eilanden van Hain komen precies onder de Polder- en Zwanenburgbaan routes van en naar Schiphol. In topuren elke 2 minuten vliegtuigen op 625 en 750 mtr hoogte.
  Het toch doorzetten van dit plan is in strijdt met grondwetartikel 21. Het stelt bewoners bewust bloot aan geluid en fijnstof dat de levensduur met jaren kan bekorten. En dat is een misdaad tegen de mensheid.

  • Bert Versteeg

   Zoals gewoonlijk klopt er van de cijfers van Henk bitter weinig.
   Neem nu de aanvoer van het zand.
   70.000 zandauto`s om 250.000 kuub zand te leveren?
   Dan gaat er maar 3,5 m3 zand in een auto !
   Een kuub zand weegt ongeveer 1500 kg dus weegt 1 vracht zand in de optiek van Henk ruim 5 ton, tel daar 18 ton voor een kipper van het formaat 8*8 ws of 20 ton voor een 10*8 bij op dan kom je lang niet aan de 50 ton.

   In een normale 8*8 WS kipper ( 4 asser) gaat ongeveer 20 m3 en in de iets grotere 10*8 (5 asser) kan ongeveer 24 m3 dus praat je over ruim 11000 vrachten indien de auto`s vol geladen zijn.
   Het is ook mogelijk dat er met kleinere 6*6 kippertjes wordt gereden, daar gaat ca, 12 m3 in en dan zijn het ca 21000 vrachten.
   Dat zand is dus nodig voor 43 woningen.
   Inclusief wegen, trottoirs, parkeergelegenheid en groen heb je 500 m2 grond per woning nodig , ruim gemeten, dus 42 * 500 = 21.500 m2 dat zou dus betekenen dat het zand 11,5 meter hoog komt te liggen.
   En dan die prijs van de woningen, Henk schat dat ze 1 miljoen gaan kosten per stuk gaan kosten maar dat is de prijs in guldens nog, die woningen zullen wel rond de 450.000 euro worden verkocht.

 • Daantje Kramer

  Dus … eindelijk (!) afblazen dit onrealistische project waar de rijken alleen maar rijker van zullen worden. Zullen we nu eerst eens gaan denken aan betaalbare woningen voor de volgende generatie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *