Partijen langs de fiets-meetlat: GroenLinks is de fietspartij

De Zaanse Fietsersbond beoordeelde de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op hun fietsvriendelijkheid.

GroenLinks besteedt van alle partijen verreweg de meeste aandacht aan fiets-issues. De partij wordt – op afstand – gevolgd door VVD, DZ, ROSA, D66, PvdA, CU, ZIP en SP.

ZOG/ZVI, CDA en POV besteden de minste aandacht aan de fiets.

De Fietsersbond keek naar ruim 30 punten, variërend van de Inverdan-fietstunnel tot 30-km-plannen voor de bebouwde kom.

De Fietsersbond heeft alleen de zittende partijen meegenomen, de programma’s van PVV, Denk en PvdD zijn niet onderzocht.

GroenLinks wil een maximum snelheid van 30 km. in de bebouwde kom (alleen ROSA wil dat ook), meer fietspaden (veel andere partijen steunen dat), meer fietsparkeerplekken, vaker de Hempont laten varen (samen met DZ), speedpedelecs weren (als enige) en een groen fietsenplan (idem). De punten van alle partijen staan in onderstaande tabellen, de uitleg (de noten) is in het document te zien dat vanaf de website van de Fietsersbond kan worden gedownload.

Eerder nam Zaans Erfgoed de partijen al de maat op erfgoed-gebied.

Deel dit artikel:

9 reacties

 • Rob

  Ik zou niet zomaar durven stellen dat GL op afstand gevolgd wordt door de andere partijen, zeker niet als je kijkt naar de voor de Afdeling Zaanstreek van de Fietsersbond echt belangrijke zaken. Dan is DZ ook een (verrassende) positieve uitschieter en scoren Rosa en CU op zijn minst een voldoende, vooral omdat beide partijen een centrale plaats inruimen voor de fiets in de infrastructuur.
  Opvallend is de matige belangstelling die PvdA en SP voor de fiets hebben: dan doen zelfs VVD en D66 het beter.

 • Rob

  De SP pleit als enige voor de aanleg van meer solarfietspaden. Dom, dom, dom. Dat is niet in het belang van de fietser. Die is immers vooral gebaat bij comfortabele en veilige fietspaden. Solarfietspaden zijn comfortabel (hobbelig) noch veilig (glad bij regen en vorst, loslatend wegdek) en buitengewoon onderhoudsgevoelig, met wekenlange repaties (en wekenlang omrijden) tot gevolg. DZ is hier de enige partij die pleit voor een evaluatie van dat mislukte experiment. Dat zou eens tijd worden.

 • Egbert Visser

  Is die maximumsnelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom voor fietsers? Elektrische fietsen kunnen ook behoorlijk hard gaan !
  Ook mis ik een punt als het asfalteren van fietspaden. Veel fietspaden zijn nog betegeld. Wat ik ook mis is wat te doen aan wateroverlast na een forse regenbui. Het is geen pretje als er op een rijbaan naast een fietspad een grote plas water ligt en er rijd een grapjas met zijn auto hard door die plas als er net een fietser langs rijd. Laatst lag er zo`n grote plas water op de Guisweg thv Cacao de Zaan en ook op de Wezelstraat thv KFC is liggen vaak grote plassen.

  • De Orkaan

   Asfalteren van fietspaden staat als derde in de lijst.

   • Rob

    Het gaat niet om het instellen van 30 km als maximumsnelheid voor fietsers (dat zou niet eens kunnen), maar om uitbreiding van het aantal 30 km zones. Bij die snelheid kan verkeer (fietsers én automobilisten) veilig gemengd worden.

    • Egbert Visser

     Ik ben geen voorstander van 30 km zones in de bebouwde kom om de doodsimpele reden dat veel wegen ongeschikt zijn als 30 km zone. Een eenvoudig zijn de wegen met gescheiden fietspaden zoals de Vincent van Goghweg, Houtveldweg, Weer, Guisweg of de Twiskeweg.Je zal elke weg of straat apart moeten beoordelen.

     • Rob

      Zie de voetnoten, zo staat het in het GL programma: “uitbreiding 30 km zones waar mogelijk”. Zoals bijv. de Van Goghweg nu is ingericht leent die zich niet voor zo’n zone, maar op de Westzijde zou dat heel goed kunnen.

      Fietspaden zijn trouwens niet altijd een oplossing. Je moet er natuurlijk wel de ruimte voor hebben om dat goed uit te voeren. Bovendien verleggen fietspaden het gevaar naar de kruising. Als fietser word je daar sneller over het hoofd gezien dan op een weg zónder fietspad. Dat geldt zelfs nog meer voor linksrijdende fietsers op een tweerichtingfietspad.

      (“At junctions cycle tracks 3.4 times more dangerous than using road, but rising to 11.9 riding in ‘wrong’ direction.” -Linderholm. University of Lund, Sweden, 1984-
      “Two-way cycle tracks to be declassified as particularly dangerous.” -Review of new Belgian Government policy on cycling, 1991-)

      Je moet dus erg veel aandacht besteden aan de uitvoering van zo’n kruising: ruim zicht, rammelstroken en/of drempels en extra belijning en bebording om de attentiewaarde te verhogen. Dus zeker op plaatsen waar je te maken hebt met veel kruisingen kan mengen van verkeer een betere oplossing zijn en bij de huidige opvattingen moet de snelheid dan terug naar 30.

 • Bestaat er van Wormerland ook zo’n overzicht, of wordt dat niet meer geacht tot de Zaanstreek te behoren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *