Ruim 70 procent van de kandidaten in Zaanstad heeft na hertelling een ander aantal stemmen achter zijn of haar naam gekregen. In totaal ging dat om 765* stemmen.

Bij de VVD wonnen en verloren kandidaten samen 99 stemmen, lijsttrekker Gerard Ram raakte 29 stemmen kwijt, Marianne Doeves-de Boer kreeg er 21 bij. Slechts 4 van de 20 VVD-kandidaten hadden bij de eerste en de tweede telling hetzelfde aantal stemmen.

Bij de PVV en PvdD had geen enkele kandidaat hetzelfde aantal stemmen bij eerste en tweede telling.

In eerste instantie leek het erop dat 134 stemmen van eigenaar gewisseld waren na de hertelling in Zaanstad. Maar dat ging alleen over stemmen die partijen erbij kregen of verloren. Hoeveel stemmen kandidaten erbij kregen of verloren was daar niet in opgenomen. Bij de VVD kregen sommige kandidaten er stemmen bij terwijl anderen verloren. Het totaal van die verloren en gewonnen stemmen was 99 maar het netto resultaat was slechts +1.

Dat doet vermoeden dat veel van die wisselingen binnen een partij plaatsvonden, maar dat is niet op basis van de cijfers vast te stellen. Het kan ook om wisselingen tussen partijen gaan of om blanco of ongeldige stemmen die in tweede instantie wel geldig bleken (of omgekeerd).

De tweede telling bracht geen wijziging in de uitslag, ROSA behield de laatste restzetel. Een andere hoeveelheid stemmen voor een kandidaat had tot een andere verdeling van zetels op grond van voorkeursstemmen kunnen leiden, ook dat gebeurde niet.

De Zaanse hertellingssoap:

* De telling is met de hand door één redacteur van De Orkaan verricht. Wie hertelling wil kan de bronnen opvragen. 765 ‘verschillen’ betekent minstens 380 ‘fouten’. Telkens als een stem ten onrechte aan iemand gegeven wordt (of ongeldig gemaakt) raakt iemand anders een stem kwijt. Er zijn 70 stembureaus. Per stembureau zijn dus gemiddeld zo’n 5 à 6 ‘fouten’ gemaakt.