Onder het kopje ‘Beslis gezamenlijk over de bestuurlijke toekomst van Oostzaan’ is een online petitie gelanceerd om de gemeente te bewegen een ‘burgerplatform’ op te richten en een onafhankelijke verkenner aan te stellen met het oog op de bestuurlijke toekomst van Oostzaan.

Binnen een paar uur was de petitie al door bijna 200 mensen ondertekend (stand 20.00 uur: 184, 23.48 uur: 274).

De opstellers schrijven dat Oostzaan ‘op een kruispunt’ staat waarbij “de beslissingen die nu worden genomen over onze bestuurlijke toekomst, langdurige gevolgen hebben voor onze gemeenschap. Het is cruciaal dat deze beslissingen met een zo breed mogelijke inbreng en eensgezindheid worden genomen.”

Over de opstelling van de gemeente hebben de opstellers geen goed woord over: “er zijn onvoldoende acties ondernomen om de inwoners te betrekken bij besluitvorming”, “er is onvoldoende vertrouwen bij de inwoners in de vervolgstappen”, “er is onvoldoende onderbouwing met feiten en cijfers” en “onvoldoende wil bij de Raad en College om de inwoners echt te betrekken.”

Verkenner

Eerder werd bij de raad al een burgerinitiatief ingediend waarbij gevraagd werd om een burgerplatform, werkbijeenkomsten, het aanstellen van een onafhankelijke verkenner en terugkoppeling naar de bewoners van de resultaten van de gesprekken.

Bij de laatste gemeenteraadsvergadering werd besloten verder te praten met Amsterdam, Zaanstad, Landsmeer en Wormerland over een mogelijke fusie. Met Landsmeer en Wormerland zou ook over ambtelijke samenwerking moeten worden gesproken (waarbij Oostzaan zelfstandig blijft). B&W stuurde vlak voor de vergadering een brief aan de raad waarin de penibele financiële situatie van Oostzaan uit de doeken werd gedaan. Zelfstandigheid zou eigenlijk geen optie meer zijn. Dat laatste bleek ook uit het onderzoek van TwynstraGudde dat de gemeente had laten doen.

Door Piet Bakker. Bronen: Petitie Beslis gezamenlijk over de bestuurlijke toekomst van Oostzaan en eerder nieuws op De Orkaan.