Winkeliersvereniging Doka (75 leden) en de Wormerveerse architect Jeroen Hooyschuur hebben een plan bedacht om winkelen in Krommenie nog aantrekkelijker te maken. Ook voor de omliggende kernen.

Uitgangspunt van het Centrumplan is meer gebruik maken van de omstandigheid dat in Krommenie meer te doen is dan alleen maar winkelen. Volgens het plan moeten alle mooie en bezienswaardige plekjes in het dorp beter zichtbaar worden.

Door Jaap de Jong

Krommenie is een van de drie kernwinkelgebieden van Zaanstad. Er is ook hier sprake van leegstand, maar die is volgens de Doka niet groot. Zij vindt het wel belangrijk om de winkelfunctie te behouden als panden vrijkomen voor verkoop of verhuur. Zodat het compacte en veelzijdige winkelgebied in het centrum van het dorp behouden blijft behouden, met veel zelfstandige winkeliers en betrekkelijk weinig landelijke ketens.

Rotte kiezen

Pijnplekken in het winkelgebied zijn de schoenwinkel en het voormalige café de Roemer aan de Zuiderhoofdstraat die chronisch worden verwaarloosd. Bij de schoenwinkel is het verval zelfs te ruiken. In overleg met de gemeente is bij verschillende gelegenheden gewezen op deze ‘rotte kiezen’.

In het centrum van Krommenie is veel (Zaans) erfgoed te zien: van fraaie woningen met gevels, kerken en bedrijfspanden tot praktische toepassingen van Zaanse houtbouw. (Allemaal te zien als je de historische wandeling loopt die de Doka heeft vastgelegd in een wandelgidsje.)

Het Centrumplan wil die bezienswaardigheden makkelijker toegankelijk maken en wil bovendien ‘de relatie met het water versterken’, zoals de architect dat noemt. Met andere woorden, terrassen aan het water creëren en mogelijkheden om bootjes te huren.

Blauwe zone

Andere concrete onderdelen zijn een centraal plein maken bij de Nicolaaskerk op de hoek van de Heiligeweg dat geschikt is voor activiteiten, een verblijfsplek met terras aan het water bij de kruising met de Snuiverstraat en een aantrekkelijke entree creëren op het Vlietsend.

Het verkeer is een knelpunt voor Krommenie, omdat het oude dorp niet berekend is op het huidige verkeersaanbod en helemaal niet op het zware verkeer. Dat is een aandachtspunt, ook in de ontwikkeling van de plannen voor Zaanstad Noord.

De Doka vindt het belangrijk om de huidige parkeervoorziening – een blauwe zone waar je twee uur gratis kunt parkeren – te handhaven.

Tweerichtingsverkeer Padlaan

Zij is ook voor het herinvoeren van tweerichtingsverkeer op de Padlaan, maar wel met een beperkte snelheid. Om dat te bevorderen, krijgt de weg volgens het plan weer de oude opzet van een laan. Eén van de winkelier zei tijdens één van de brainstormbijeenkomsten:

“Nu maken wij het de Krommenieërs makkelijk om in Wormerveer te gaan winkelen, maar Wormerveerders moeilijk om in Krommenie hun boodschappen te doen.”

Voormalig café De Roemer
Schoenenwinkel