De slechte bereikbaarheid van het centrum van Krommenie, het winkelgebied, begint winkeliers op te breken.

Na december gaat nu ook april voor een aantal van hen als een slechte maand de boeken in. Oorzaak volgens de winkeliers: het dalende aantal klanten als gevolg van de slechte bereikbaarheid.

Vandaag is de dag van de voorjaarsbraderie Krommenie. Hoe zal dat uitpakken?

Winkeliersvereniging DOKA heeft begin mei een brandbrief naar wethouder Gerard Slegers gestuurd en daarin aangedrongen op een snelle oplossing. De wethouder heeft een actie in gang gezet.

Door Jaap de Jong

Wethouder Slegers heeft een aantal collega’s die met het thema verkeer bezig zijn, gevraagd om met de Verkeersgroep Krommenie, de bewonersgroep en de DOKA nogmaals naar de verkeerssituatie te kijken en gezamenlijk na te gaan of nog ergens winst te behalen is of slimmere oplossingen te bedenken zijn om de verkeerscirculatie in Krommenie te verbeteren.

Winkel sluiten

‘Ik ben blij dat ik geen huur hoef te betalen, maar een winkel aan huis heb. Anders zou ik het financieel niet bol werken. Er zijn dagen dat ik geen klant zie. En ik ben niet de enige die daarover klaagt,’ zegt een van de winkeliers. ‘Vooral klanten van buiten mopperen over de slechte bereikbaarheid. Alsof we geweerd worden, zeggen ze. Misschien doe ik er verstandiger aan om de winkel te sluiten en een bed & breakfast beginnen.’

Een winkelier heeft een formele klacht ingediend bij de gemeente, ook omdat de braderie tot een nog grotere druk op de bereikbaarheid leidt. De reactie van de gemeente: de maatregelen die we voor Koningsdag hebben getroffen, hebben goed gewerkt. Dus werken die ook goed voor de braderie. Een antwoord dat ervaren wordt als het kluitje dat in het riet belandt.

Extra oponthoud

Tijdelijke werkzaamheden aan de Iepenstraat, die het doorgaande verkeer over de Weverstraat blokkeren, en op de kruising Padlaan Zuidervaartdijk leidden onvermijdelijk tot extra oponthoud. En derhalve tot een verhoogde consumptie van Facebook. In die reacties klinkt vooral twijfel door aan het vermogen van de gemeente om ordentelijk te plannen.

De kern van het verkeersprobleem in Krommenie is dat het oude dorp, ook het centrale winkelgebied, niet berekend is op het verkeersaanbod anno 2019 en op een door iedereen gewaardeerde verkeersafwikkeling in de weg staat.

Zo is de liefste wens van winkeliersvereniging DOKA het invoeren van tweerichtingsverkeer op het Padlaan, zodat het centrum ook goed bereikbaar is voor klanten uit Wormerveer en Wormer. Met het eenrichtingsverkeer faciliteren we het winkelbezoek aan Wormerveer. Buurtbewoners van het Padlaan zijn mordicus tegen tweerichtingsverkeer, omdat dit tot gevaarlijke situaties leidt.

Bewoners van de Kruisstraat vinden hun straat totaal ongeschikt voor al het doorgaande verkeer naar het centrum. Bewoners van de Vlusch willen het doorgaande verkeer naar Plan Willis weren dat fietsers en wandelaar soms dwingt tot uitwijken in de smalle berm die daarop niet berekend is. Het Weiver mag alleen door de bewoners van het Weiver worden gebruikt om naar de Zuiderhoofdstraat te rijden.

Hoe de gemeente deze maatregelen handhaaft en bewoners en niet-bewoners onderscheidt zonder in aanvaring te komen met de AVG, is een vraag die nieuwsgierig maakt.

Gezien de reacties van Krommenieërs op de verkeersperikelen en de grote betrokkenheid bij het dorp die daaruit spreekt, moet de wethouder op zijn wenken bediend kunnen worden met een verrassend aantal slimme oplossingen die een einde maken al het ongenoegen van iedereen.