POV naar Raad van State om ‘het geheim van de Zaanbrug’

Harrie van der Laan, fractieleider van de POV in Zaanstad en Jan Boer, voormalig fractievoorzitter van de POV in Wormerland, gaan er aanstaande dinsdag ‘een leuk dagje van maken’ in Den Haag waar ze bij de Raad van State tegenover de gemeente Wormerland komen te staan.

Het gaat om een zaak uit 2019. Van der Laan en Boer vinden dat B&W van Wormerland destijds een brief over de mislukte aanbesteding van de Zaanbrug niet op de juiste manier geheim hebben laten verklaren.

Inmiddels zijn die stukken allang openbaar, maar daar gaat het de POV niet om, “het is een principekwestie” volgens Van der Laan: “de raad beslist over geheimhouding, niet het college.”

Volgens Van der Laan is de zaak simpel. Als B&W vindt dat een zaak geheim moet blijven leggen ze dat bij de eerstkomende vergadering voor aan de gemeenteraad. Die beslist daarover. Dat gebeurde niet in Wormerland, en de wet schrijft voor dat in dat geval de geheimhouding vervalt. Van der Laan:

“Als je die regel naast je neerlegt, kan B&W het besluit over de geheimhouding maanden uitstellen. Maar niet het college beslist daarover, maar de raad.”

In dat geval blijft de raad ook onkundig van wat er geheim wordt gehouden. In dit geval ging het om een brief over de voorgang van de mislukking van de aanbesteding van de Zaanbrug. Achteraf ging de raad van Wormerland akkoord met de (te late) geheimhouding.

De POV ging al eerder naar de rechtbank in Haarlem om de raad van Wormerland terug te fluiten, maar die ging daar niet in mee. De rechtbank toonde begrip voor het argument van Wormerland dat de geheimhouding veel voorbereidingstijd vergt. Dat is onjuist volgens van der Laan: “die geheimhouding is al voor de vergadering van B&W voorbereid, dat kost geen extra tijd.”

Volgens hem zal de uitspraak (die pas na een paar weken wordt verwacht) gevolgen kunnen hebben voor de jurisprudentie op dit gebied. Als Wormerland opnieuw in het gelijk wordt gesteld, houdt dat in dat B&W zelf over geheimhouding kunnen beslissen en dat de raad op die manier (tijdelijk) buitenspel wordt gezet.

Lees hier ons Zaansbrug-dossier.

De planning:

 • Maart 2022: start bouw tijdelijke brug
 • Zomer 2022: ingebruikname tijdelijke brug
 • Zomer 2022: start vernieuwen Zaanbrug 
 • 4e kwartaal 2023: oplevering vernieuwde Zaanbrug

Foto: gebouw van de Raad van State.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Fred Blijestein

  Een leuk dagje?? Hoe moet dit opgevat worden?

 • Kees-Jan Kindt

  Zaanstadter Harry van der Laan heeft het maar druk met ons Wormerland.

 • Remco Doorn

  Als de POV zich in Wormerland niet met de Zaanbrug bezig zou houden, blijft er niets over. Ik kan me een andere wezenlijke bijdrage niet herinneren. Tijdens corona trokken ze op met de VLW en weigerden ze aan de online vergaderingen mee te doen. Zo hebben ze anderhalf jaar raadsvergoeding ontvangen terwijl ze hun kiezers in de steek lieten. Hoe geloofwaardig is deze partij nog?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *