POV-raadslid Perry van der Velden wil het naadje van de kous weten over de leningen en kredieten die Zaanstad aan het ZMC wil verstrekken en al verstrekt heeft.

Het gaat om een extra lening van € 2 miljoen. Ook heeft Zaanstad een andere lening opgetrokken van € 5 miljoen naar € 7,5 miljoen.

Van der Velden: “Al met al staat er nogal een fors verontrustend totaal kredietbedrag uit bij het ZMC.”

De lening van € 2 miljoen zou volgens het ZMC bestemd zijn voor vakantiegeld, onderhoud en investeringen.

Niet alleen Zaanstad springt bij. Volgens Van der Velden hebben de banken de lopende kredietfaciliteit voor het ZMC uitgebreid tot € 12 miljoen en is er nog een extra lening van € 17 miljoen in aanvraag. Een andere lening van Zaanstad zou “kort geleden zijn opgetrokken van € 5 miljoen naar € 7,5 miljoen.”

Van der Velden wil weten waarom de raad niet geïnformeerd is over het kredietverzoek van het ZMC: “is het niet zo dat een aanvullende kredietfaciliteit voor het ZMC besluitvorming van de Raad vereist?”

(Geinig: de nieuwe coalitie waar nu ook de POV deel vanuit maakt beloofde alles met de raad te delen en zo transparant mogelijk te opereren.)

Ook wil het POV-raadslid “zo spoedig mogelijk” een memo ontvangen “waarin de huidige situatie van de omvang van de schuldpositie van het ZMC is vastgelegd, zowel bij de Gemeente Zaanstad als andere instanties die aan haar geld lenen of gaan lenen.”

Eerder zegde wethouder Krieger allerlei stukken toe: een businessplan met een “best case” en “worst case” scenario, een “financiële risicoanalyse“, een “langere periode begroting”, kwartaalrapportages met financiële risico-opname en jaarrekeningen.

Van der Velden: “geen van bovenstaande toezeggingen en stukken is op dit moment bekend bij de Raad. Wilt u hierover de stand van zaken doorgeven? Zo ja, wanneer kan ik deze verwachten?