Provinciale Statenverkiezingen voor dummies (& Audio)

De verkiezingen komen eraan. Op 15 maart kunnen we stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Afgelopen vrijdag is de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezing in Noord-Holland bekend gemaakt.   

Nu horen we je denken:

‘Wat zijn de Provinciale Staten ook alweer?’

De Orkaan zocht het voor je uit (omdat we het zelf ook niet precies wisten).

Provinciaal bestuur

Het bestuur van een provincie wordt gevormd door de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten. De Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordiging. Zij stellen het beleid van de provincie vast. Daarnaast houden ze toezicht op de uitvoering van de Gedeputeerde Staten*. 

De Gedeputeerde Staten worden door de Provinciale Staten gekozen. Zij vormen samen met de Commissaris van de Koning het dagelijkse bestuur. Ieder lid van de Gedeputeerde Staten heeft aparte portefeuille, bijvoorbeeld milieu, verkeer, financiën of ruimtelijke ordening. 

De Commissaris van de Koning is de vertegenwoordiger van de regering in de provincie. Daarnaast is de Commissaris voorzitter van zowel de Provinciale Staten als het College van Gedeputeerde Staten. 

De Verkiezingen

De Provinciale Statenverkiezingen zijn verkiezingen waarbij burgers kiezen voor de leden van de Provinciale Staten, die verantwoordelijk zijn voor het beleid in de provincie. De Provinciale Staten beslissen over onderwerpen als economie, verkeer en milieu. De leden van de Provinciale Staten zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor het benoemen van de leden van de Eerste Kamer, ook wel de Senaat genoemd.

Het is belangrijk om te stemmen omdat je hiermee invloed kan uitoefenen op politieke beslissingen in je provincie. Door te stemmen, kun je bijdragen aan een samenleving die aansluit bij jouw waarden en belangen. 

Verhoging vergoeding Statenleden

Het kabinet heeft besloten dat de financiële vergoeding voor leden van de Provinciale Staten met ongeveer 16 procent zal stijgen tot iets meer dan bruto €1500 per maand. Daarnaast zal de vergoeding voor direct gekozen leden van waterschappen toenemen naar €580 bruto per maand.

Door: Nick Boeske

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *