Raad van State: bouwvrijstelling stikstof van de baan, bouwstop dreigt

Ook bij de bouw van een project moet voortaan worden vastgesteld of er niet te veel stikstof op de omringende natuurgebieden zal neerdalen. De ‘bouwvrijstelling’ die overheden verleenden is in strijd met de wet aldus de Raad van State die daar vandaag uitspraak over deed.

Bij elk bouwproject moet voortaan onderzocht worden hoeveel stikstof er vrijkomt in de bouwfase. Dat kan betekenen dat een project niet door kan gaan of dat de stikstofuitstoot gecompenseerd moet worden.

In ieder geval leidt dat bij alle nieuwe bouwprojecten tot vertraging omdat de stikstofuitstoot van de bouwfase nu apart onderzocht moet worden. Zo’n onderzoek kan maanden duren.

In de huidige praktijk worden alleen de gevolgen van de stikstofuitstoot in de realisatie-fase in de vergunning betrokken, dus of een nieuwe weg, wijk of boerderij niet teveel uitstoot oplevert. Voor de bouw werd vrijstelling verleend omdat dat ’tijdelijk’ was. Daar heeft de rechter nu een streep door gehaald.

Mobilisation for the Environment

De Raad van State deed uitspraak in een rechtszaak die was aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek, tegen de aanleg van een groot project in de Rotterdamse haven. De uitspraak heeft gevolgen voor alle bouwprojecten in Nederland.

“Er mag alleen toestemming voor een project worden gegeven als zeker is dat individuele beschermde natuurgebieden geen schade oplopen” aldus de rechter bij de NOS. De bouwvrijstelling bestaat sinds 2021, het was – volgens de NOS – een ‘soort juridisch geitenpaadje’ om de vrijwel volledige bouwstop uit 2019 (bij het eerste stikstofbesluit) te ontlopen.

De uitspraak geldt alleen voor toekomstige bouwprojecten die nog in de vergunningsfase zitten.

Wat het voor Zaanstad betekent hebben we gevraagd aan het college van B&W. Zodra we daar een reactie op hebben, vullen we dit bericht aan.

Door Piet Bakker, foto: Pauwenven (Zaandam, in aanbouw, dus wordt niet getroffen door het besluit).

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *