In het najaar van 2023 stond het locatiebesluit over een nieuw te bouwen sportaccommodatie in Wormer al op de agenda van de gemeenteraad. De discussie raakte zo verhit dat het besluit werd uitgesteld tot 2024. Komende dinsdag (5 maart) moet de gemeenteraad van Wormerland de knoop doorhakken.

De locatiekeuze is nog geen gelopen race. De toekomstige accommodatie met tennis- en padelbanen, zorgde voor een fikse polarisatie tussen bewoners en binnen de raad van Wormerland.

Op de nieuwe sportaccomodatie moeten de drie bestaande tennisverenigingen De Spatter, Eendragt en de Poelstars fuseren. In het ontwerpplan zijn elf tennisbanen, vier padelbanen, een jeu-de-boulesbaan en een clubgebouw ingetekend. De drie tennisverenigingen laten samen voldoende grond achter voor meer dan 150 woningen.

IJsbaan of Spatterstraat

Er zijn twee opties voor een locatie: het IJsbaanterrein Nova Zembla of de Spatterstraat. De voorkeur van college gaat uit naar het IJsbaanterrein (plan A). Oppositiepartij GroenLinks heeft een plan voor de Spatterstraat gemaakt, (plan B).

De tegenstanders van het collegeplan zijn verenigd in de Stichting SPIJT (Stop Plannen IJsbaan Terrein), zij vrezen de aantasting van de natuur maar ook overlast van de padelbanen die op het nieuwe complex komen. Padel is volgens de tennisclubs onontbeerlijk voor de toekomst van de nieuwe vereniging.

Onder het motto ’redt het Kerkepad’ werd er actiegevoerd. Het Kerkepad zelf wordt overigens niet bedreigd door de plannen, dat blijft, maar er komt in plaats van de ijsbaan (die bijna nooit gebruikt wordt) en de Jeu der Boules-vereniging wel een tenniscomplex dat meer verkeer, geluid en licht zal opleveren.

Rafelrand

Natuurmonumenten is daarom ook tegen de plannen. Zij vrezen een “storende rafelrand, welke nieuwe bebouwing uitlokt” en vinden bebouwing van het IJsbaanterrein “een onomkeerbare keuze, waarmee open landschap en de bijbehorende natuur verloren gaat.” Omdat Natuurmonumenten vreest dat waardevol weidevogelgebied verloren gaat roepen ze de gemeente op “de onschatbare waarde van de bestaande natuur en het open landschap mee te nemen in de kosten-batenafweging.”

Het college staat op het standpunt dat het belang van nieuwe woningen groter is. Op het terrein van de Eendragt (Caascooper) moeten 39 appartementen (76-90 m2) komen, op het Spatterterrein 92 woningen (29 sociale huur), op het terrein van de Poelstars (De Drie Morgen) zijn 29 woningen gepland.

Alternatief ‘ondoorgrondelijk’

In november 2023 zou een keuze worden gemaakt maar dit is toen uitgesteld omdat de vergelijking van voor- en nadelen tussen optie A en optie B tekort zou schieten, B&W had meer tijd nodig om alle vragen te beantwoorden. Het alternatief is ‘ondoorgrondelijk’ op financieel gebied volgens B&W, een vergelijking op basis van die ‘niet onderbouwde’ cijfers kan dan ook niet worden gegeven.

Een aangepaste en tevens geactualiseerde vergelijking zal besproken worden in de voorronde van de raad van Wormerland op maandag 4 maart 2024. Een dag later, dinsdag 5 maart moet de raad het besluit nemen.

Door Caroline Boone / Piet Bakker. Bronnen: Stukken Gemeenteraad Wormerland, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: De Orkaan.