Met een overweldigende meerderheid van 22 stemmen tegen en 3 voor werd het voorstel om een referendum over een extra krediet voor te Cultuurcluster te organiseren verworpen.

Die meerderheid was zo overweldigend omdat een groot deel van de oppositie had besloten de zaal te verlaten toen er over de voorstellen gestemd werd (foto). Alleen ROSA bleef zitten en stemde voor.

De voltallige coalitie en GroenLinks waren tegen het Cultuurcluster-referendum omdat ze voor het Cultuurcluster waren. En dat was geen verrassing. Tijdens eerdere vergaderingen op 2 en 9 februari hadden deze fracties zich al in deze zin uitgesproken.

Er moest alleen nog één vlekje worden weggewerkt: het verdraaide rapport van hoogleraren prof. dr. Jon Schilder (Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. dr. Solke Munneke (Rijksuniversiteit Groningen) waarin vastgesteld werd dat er wel een referendum over de zaak kon worden gehouden. De coalitie en GroenLinks hadden er nog zo op gerekend dat in het rapport van €12.500 zou staan dat het niet kon.

Dat lukte veel sprekers toch met enige moeite: de raad moest zelf haar beslissing nemen, het besluit was eigenlijk al in 2013 gevallen, er waren uitzonderingen, referendums deugden sowieso niet, de instellingen wilden zo graag, de NS zou anders wel eens boos kunnen worden en de spooroverbouwing niet afmaken…

Het waren argumenten waar de oppositie vrij op kon schieten. Dat duurde bijna tweeënhalf uur, en toen werd besloten zoals er vooraf al vaststond: geen referendum.