De provincie Noord-Holland, Zaanstad en Wormerland stellen voor aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere opdracht te geven de Zaanbrug te vervangen.

Als de gemeenteraden akkoord zijn met de aanbesteding, gaat de aannemer vanaf maart 2021 aan het werk. De kosten zijn gestegen tot € 24,5 miljoen.

In 2019 deden twee aannemers een aanbieding voor het project. De aanbiedingen lagen ondanks de eerdere verhoging boven het maximale budget volgens de Provincie die ging onderhandelen met de aannemers.

“Door het toepassen van een aantal aanpassingen in onder andere de werkwijze is het gelukt het verschil voor een groot deel te overbruggen. De aanpassingen hebben geen gevolgen voor de technische kwaliteit en uitstraling van de brug.”

De totale kosten zijn € 24,5 miljoen.

“Daarmee is de nieuwe Zaanbrug € 650.000 duurder dan het projectbudget. Deze kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de langere voorbereiding en de gestegen bouwkosten. Het voorstel is dat de provincie Noord-Holland daarvan €450.000 voor haar rekening neemt en de gemeenten Zaanstad en Wormerland elk €100.000.”

Of de kosten inclusief alle kosten voor verkeersmaatregelen is onduidelijk. Uit de brief van de Provincie is dat niet op te maken. De inschatting van de kosten voor het verkeer zijn bij de eerste aanbesteding berekend. Hoe de Provincie aan € 650.000 extra komt is niet geheel duidelijk. De aanneemsom was € 13,75 miljoen. Met die € 650.000 erbij is dat ruim € 14 miljoen. Dat zou ruim € 10 miljoen voor verkeer betekenen.

“Met het vervangen van de Zaanbrug kan deze weer 80 jaar mee en wordt de verkeersafwikkeling voor fietsers en voetgangers veiliger. Bovendien verbetert de doorvaart op de Zaan omdat scheepvaart de nieuwe brug sneller kan passeren. Hierdoor hoeft het wegverkeer minder lang te wachten voor de brug.”