In 2020 zouden inwoners van Zaanstad wel eens geconfronteerd kunnen worden met een lagere (!) rioolheffing. In de afgelopen periode is teveel opgehaald.

In het najaar wordt tijdens de begrotingsbehandeling bekeken of dat overschot gebruikt kan worden om de heffing voor 2020 omlaag te brengen (of minder te verhogen).

Dat zegde wethouder Kieger toe aan de raad van Zaanstad: de rioolheffing moet het liefst zo laag mogelijk zijn en eigenlijk altijd lager zijn dan de vorige keer…

Het overschot was € 2,56 miljoen. In 2018 werd € 21,5 miljoen opgehaald met de rioolheffing.

Ale vrijwel fracties waren het er over eens dat die gehate 1e plek bij de woonlasten in de grote steden Zaanstad geen goed deed. De rioolheffing, zo hield wethouder Krieger (VVD) voor was een ‘omslagheffing’, en moet dus overeenkomen met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Maar hij ging kijken wat er met het overschot mogelijk was.

Het initiatief om de reserves voor verlaging van de rioolheffing te gebruiken kwam van Ton Brekelmans van de POV die hierover ook een amendement indiende. Na steun van Ruud Pauw (ROSA) en de toezegging van Krieger trok hij het amendement in.

Foto: rioolwerkzaamheden in de Rosmolenbuurt (De Orkaan).