Ruim 1.000 meldingen kindermishandeling of huiselijk geweld in Zaanstad

In Zaanstad kreeg de Veilig Thuis organisatie in 2021 ruim 1.000 meldingen van (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld binnen. In Wormerland en Oostzaan samen ging het om 90 meldingen.

Op basis van meldingen werden in Zaanstad bijna 1.700 adviezen aan slachtoffers, omstanders of professionals over huiselijk geweld en/of kindermishandeling gegeven.

Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS over meldingen bij en adviezen van Veilig Thuis.

Vooral bij het aantal adviezen scoort Zaanstad hoog (16e plek in de ranglijst van alle gemeenten). Het aantal meldingen is 641 per 100.000 inwoners, waarmee Zaanstad iets boven het gemiddelde scoort. In Wormerland waren 70 meldingen, in Oostzaan 20.

Volgens het CBS stijgt het aantal adviezen en daalt het aantal meldingen

Zowel professionals als burgers kunnen terecht bij Veilig Thuis. Het CBS schrijft dat in 2021 politie en jeugdzorg in 2021 minder meldingen deden. De stijging van het aantal adviesvragen komt vooral omdat meer burgers Veilig Thuis om advies vragen.

“Bij elke ontvangen melding voert Veilig Thuis een veiligheidstaxatie uit om een inschatting te maken van de mate van (on)veiligheid in het gezin of huishouden waarover een melding wordt gedaan. In 5 procent van de in 2021 ontvangen meldingen was sprake van acute onveiligheid. Bij 40 procent van de meldingen was sprake van structurele onveiligheid.”


Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld. Veilig Thuis geeft de beller aanwijzingen, raadgevingen en tips om zelf verder te handelen in situaties van (vermoedelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig, dan kan de beller een melding doen en komt Veilig Thuis in actie. Veilig Thuis stelt de voorwaarden voor een veilige situatie vast en schakelt, indien nodig, vervolghulp in.

De website van Veilig Thuis in Zaanstreek Waterland vind je hier.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *