Twee weken geleden stonden Ingrid Jahn – die de Historische Vereniging Westzaan (HVW) nog altijd claimde voor te zitten – en de Westzaanse Gemeenschap (WG) weer tegenover elkaar in de rechtbank in Haarlem. 

Gisteren deed de rechter uitspraak: Ingrid Jahn is veroordeeld om binnen zeven dagen diverse spullen, de bankpas en de actuele ledenlijst af te geven aan de Westzaanse Gemeenschap. Ook moeten een laptop en printer aan het nieuwe bestuur van de Historische Verenging Westzaan worden overhandigd, als zij daarom vragen. De rechter heeft diverse dwangsommen ingebouwd voor als dit niet mocht gebeuren.

In de afwikkeling wordt verder de nieuwe bankrekening die Jahn en consorten aanmaakten opgeheven. Het saldo moet worden gestort op de rekening van de Westzaanse Gemeenschap/Historische Vereniging Westzaan. Ten slotte wordt Jahn veroordeeld tot betaling van € 1.107,- aan de Westzaanse Gemeenschap voor de proceskosten van de behandeling op afgelopen 12 februari.

De ellende begon zo rond vorig jaar juni. Door ‘diverse gebeurtenissen’ besloot de Historische Vereniging Westzaan (HVW) zich af te scheiden van de Westzaanse Gemeenschap (WG) waar ze al tientallen jaren onderdeel van zijn. Voorzitter Jahn speelde in haar onvrede hard op de man en wees WG-voorzitter Rina Schenk aan als grote boosdoener. Schenk meldde op haar beurt niet akkoord te gaan met de afsplitsing waarbij sprake was van verdwenen geld, ‘verduisterde’ spullen en meer. 

Om een lang verhaal iets korter te maken: de rechter oordeelde in november dat er een Algemene Leden Vergadering (AVL) moest worden uitgeschreven door Jahn om daarin een nieuw bestuur van de HVW te benoemen. Dat gebeurde niet. 

23 leden van de HVW namen daarop het heft in eigen handen. 17 januari jl. schreven zij een vergadering uit waarin een vers bestuur werd gekozen. Daarop schreef Jahn dan weer een eigen Bijzondere Algemene Ledenvergadering uit in de school Wij-land. Die zou 14 februari plaatsvinden. 

Tijdens de zitting op 12 februari beloofde Jahn dat zij de spullen (bankpassen, geld, de ledenlijst en andere spullen) zou overdragen aan ‘het toekomstige rechtsgeldige bestuur’. Daarbij betwistte zij dat het bestuur dat tijdens de ledenvergadering van 17 januari gekozen is rechtsgeldig is, maar een door haarzelf uitgeschreven vergadering ging niet door.

De rechter heeft nu geoordeeld. Het nieuwe bestuur is rechtsgeldig, de HVW blijft onderdeel van de WG en de spullen moeten terug voor 4 maart.

Door: Merel Kan, Orkaanarchief