Het gevecht tussen de Historische Vereniging Westzaan (HVW) en de Westzaanse Gemeenschap (WG) kreeg vanmiddag een nieuwe wending tijdens het kort geding in de rechtbank van Haarlem. Niet alleen moet het huidige bestuur aftreden, ook zal duidelijkheid moeten komen over de verdwenen spullen. 

Op last van de rechter zal er een nieuwe algemene ledenvergadering georganiseerd moeten worden. Tijdens deze vergadering treedt het huidige bestuur van het HVW af, en krijgen de leden van de vereniging de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen. Aan alle 182 leden van het HVW zal een uitnodiging worden gestuurd om deel te nemen aan deze vergadering. Deze zal voor 15 februari moeten plaatsvinden. Een conceptversie van de uitnodiging – waarin vermeld wordt dat het huidige bestuur aftreedt en dat leden zich nu kandidaat mogen stellen-, zal naar de advocaat van de WG worden gestuurd.

Drie weken voordat de vergadering plaatsvindt, moet er een kandidaatstelling zijn die aangekondigd kan worden bij de vergadering. En uiterlijk een week nadat dit bericht is geplaatst, moet de uitnodiging naar alle leden zijn verzonden. Het nieuwe bestuur zal direct aantreden, oordeelt de rechter. 

De rechter hoopt dat duidelijke afspraken over de ledenvergadering onduidelijkheden en problemen die zich voordeden tijdens de eerste ledenvergadering moeten voorkomen.

Ook is er uitspraak gedaan over de printer en de laptop die volgens de WG niet bij mevrouw Jahn horen. Jahn verklaart deze spullen eerlijk te hebben ontvangen vanuit Rabo ClubSupport (een plek waar verenigingen geld kunnen aanvragen voor spullen), waarbij deze de oude apparatuur vervingen. Na het tonen van de in- en uitgaven van de vereniging aan de rechter blijkt alleen dat deze uit eigen zak komen (van de HVW), in plaats vanuit ClubSupport. De rechter heeft besloten dat ‘het nieuwe bestuur van de HVW mag bepalen wat er met de printer en de laptop gebeurt.’ Als zij besluiten mevrouw Jahn te complimenteren met haar harde werk, dan mogen zij haar de laptop schenken. Zij mogen ook bepalen dat de spullen bij het bestuur horen.

Verdwenen tent

Wat er precies met de tenten gebeurde blijft voor een deel onduidelijk. Tijdens het kort geding liet Schenk, voorzitter van de WG, weten dat er drie tenten in hun bezit zijn en dat mevrouw Jahn er eentje heeft ontvreemd. Volgens Jahn is deze tent al in het bezit van de WG. Hierover zal tijdens de Algemene Ledenvergadering, naar de partijen hopen, meer duidelijk worden.

Hier vind je meer over deze geschiedenis.

Door: Sascha Timmerman, redactie Orkaan