Tijdens het traject van aankoop in maart 2017 van het voormalig scholencomplex aan de Vlielandstraat/Provincialeweg door  BedrijvigeBij (waarvan mijn partner (mede)oprichter- en eigenaar is), miste ik hem meteen: het beeld, waar is het beeld gebleven?

Vroeger was ik leerlinge van een van de twee ULO-scholen (later Mavo) op die locatie, nu samengesmolten tot bedrijvenverzamelgebouw De Groene Bark.

Ik liep toen 4 jaar lang, 5 schooldagen per week en 4 keer op een dag, langs het standbeeld op sokkel ‘Het Gezin’ van kunstenaar, beeldhouwer Cor Hund (1915-2008). Wat zou het mooi zijn als dit beeld weer op dezelfde plek terug zou kunnen komen.

Project Beeld was gestart! Het zoeken in de archieven en op beeldbank leverde wel een aantal foto’s op maar geen informatie over de verdwijning. Na informatie bij gemeente Zaanstad vernamen we dat het beeld was meeverhuisd met de school, naar de locatie Zuiderzeecollege. Daarvan heb ik verder niets kunnen vinden, dus mijn twijfels daarover blijven bestaan totdat misschien iemand mij de verlossende bewijsfoto kan tonen…?

Als alternatief kwam het beeld ‘Tussen de Rails’ in beeld van de inmiddels overleden kunstenaar Hans Koetsier. Zoals de meeste mensen zich nog wel kunnen herinneren stond het vroeger bij het station Zaandam maar nu op de nominatie om gesloopt te worden. De vroegere partner van Hans Koetsier, beeldend kunstenaar Marte Röling was beschermvrouwe over dit beeld en zij zou het plaatsen op een mooie nieuwe plek uiteraard zeer op prijs stellen.

De rest van het verhaal is ondertussen al een beetje geschiedenis. Met enige tegenzin moest ik Project Beeld ‘Het Gezin’ loslaten en me erop verheugen dat ‘Tussen de Rails’, na jaren op de gemeentewerf te hebben gelegen, gered kon worden van de sloop. En dat we het een mooie en toepasselijke plek konden geven in het plantsoen voor De Groene Bark naast de spoorlijn Zaandam-Purmerend/Enkhuizen en tegenover de spoorlijn Zaandam-Wormerveer/Castricum.
Het is geplaatst op 12 april en opnieuw rood geschilderd.

Op 27 mei was de officiële ‘verwelkoming’ van het Kunstwerk Hans Koetsier.

En… helemaal uit Groningen gekomen, Marte Röling was er ook!