Vrijdag 24 november schreef De Orkaan dat Zaanstad de WOZ-waarde van een woning in Saendelft (Assendelft) heeft verlaagd vanwege de ligging onder de vliegroutes van Schiphol.


Update: Zaanstad meldt dat de WOZ-vermindering geen aanleiding is voor de vermindering


Volgens de website SchipholWatch opent dat de weg voor “wellicht tienduizenden, mogelijk honderdduizenden omwonenden om ook een lagere taxatie aan te vragen. Immers moet volgens het Nederlandse recht iedere burger gelijk worden behandeld en hebben al deze mensen ook te maken met toenemend vliegverkeer.”

Uit het bericht en de reacties blijkt dat meer mensen bezwaar hebben gemaakt maar dat hun gemeente nog tot eind van dit jaar de tijd heeft om op dat bezwaar te beslissen. Met de uitspraak uit Assendelft is het voor mensen die onder aanvliegroutes wonen, overigens nu kansrijk om tegen een afwijzing van hun bezwaar in beroep te gaan. Bezwaar maken zelf kan niet meer, dat moet binnen zes weken nadat de aanslag is ontvangen gebeuren. Voor 2024 kondigen mensen al wel aan bezwaar te gaan maken.

Winnie de Wit kreeg van Zaanstad deze boodschap:

‘Uw woning ligt in Assendelft onder twee banen vliegtuigverkeer van en naar Schiphol. In de loop der jaren is de stroom vliegtuigen alsmaar groter geworden. Dit gegeven betekent dat u wordt geschonden in uw ‘recht op ongestoord woongenot’. Er is sprake van ongezonde lucht en herrie in huis.’

Volgens SchipholWatch kan een massaal beroep op deze gronden grote gevolgen hebben,:

‘De WOZ-waarde van een huis wordt gebruikt om de hoogte van bepaalde gemeentelijke belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing. Ook is de waarde van invloed op de hoogte van de huur in het geval van huurhuizen.’

Die gevolgen zijn niet alleen voor de gebruiker, maar ook voor de overheid zelf:

‘De Rijksoverheid gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurdersheffing. Een lagere WOZ-waarde vertaalt zich direct in lagere belastingen voor de burger en daardoor in lagere inkomsten voor de gemeente en de Belastingdienst.’

De gemeente kan lagere opbrengsten binnen de WOZ oplossen door andere belastingbetalers meer te laten bijdragen.

Op SchipholWatch wordt de bezwaar-procedure uitgelegd: binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking bezwaar maken (voorbeeld van bezwaarbrief bij de Woonbond en Vereniging Eigen Huis). De brief aanpassen op eigen situatie en verwijzen naar de beschikking Zaanstad op De Orkaan. Verwijs ook naar de rechtsgelijkheid in artikel 3 van de Nederlandse Grondwet. SchipholWatch heeft ook Whatsapp-WOZ-groep

Komende week komt De Orkaan terug op de zaak, we verwachten dan dat Zaanstad een antwoord heeft op onze vragen over hoeveel mensen de korting hebben gevraagd en hoeveel woningen in de gemeente in aanmerking komen voor Schiphol-korting.

Lees ook: Schipholkorting op WOZ Assendelft 

Door Piet Bakker en Merel Kan. Bronnen: eerder nieuws op de Orkaan en artikel op SchipholWatch. Foto (vliegtuig boven Nauerna): De Orkaan.