Simon Gammerkade knapt op, parkeervak behouden blijkt helse klus

Het is soms even behelpen, maar de herinrichting van de Zaandijker Simon Gammerkade e.o. wordt voortvarend aangepakt door de Gebr. Van der Veekens BV in opdracht van de gemeente Zaanstad.

Het complete plan bestaat uit vier fases. Medio april 2020 moet de buurt weer een plaatje zijn.

De eerste fase is op een oor na gevild. In de Simon Gammerkade en Oud Heinstraat zijn het grondwerk, het werk aan de klokleidingen, de openbare verlichting en de verhardingswerkzaamheden verricht. In totaal nam dat zo’n vijf weken in beslag. Enige minpuntje is nog de lantaarn die ogenschijnlijk midden in het plantsoen komt te staan? (Tekst gaat door na foto)

Door: Kees Klinkenberg

Simon Gammerkade kees klinkenberg 3

Foto: Kees Klinkenberg

Fase 2 staat op aanbreken. Dat behelst werkzaamheden op de Simon Gammerkade van de huisnummers 14 t/m 24 en de hofjes Klampstuk en Barreven. Ter voorbereiding op de werkzaamheden is er in de buurt gekeken hoe het staat met het bereik van de buitenruimte. In het kort gezegd/geschreven: of de werkzaamheden makkelijk kunnen worden uitgevoerd.

In de hofjes is het groen nadrukkelijk aanwezig. Gedurende een jaar of 30/40 is er flink wat bijgekomen. Dat maakte dat gemeentelijk toezichthouder Martijn van Dijk na een rondgang diverse bewoners wees op het groen dat dusdanig in de openbare ruimte (het trottoir of rijweg) was voortgewoekerd dat dit een goede uitvoering van de werkzaamheden zou belemmeren. Een vriendelijke brief om de overlast te verwijderen gleed in de bus en betrokken bewoners togen aan de slag. ‘Wij willen 2 december starten’ was het gemeentelijke excuus dan wel lichte dwang om te zorgen dat de tuinen weer binnen hun grenzen zouden terugkeren.

Dat alles is gedaan. Opvallend veel ruimte is zodoende ontstaan. ‘Ik kan nu bijna met mijn auto voor mijn deur stoppen’ was een opmerking van een der buren terwijl er gesnoeid werd. (Tekst gaat door na foto)

Simon Gammerkade kees klinkenberg 5

Door: Kees Klinkenberg

Op papier ziet het plan er mooi uit. Tijdens de eerder belegde informatieavonden werd uit de doeken gedaan wat er te gebeuren stond. Een aantal bewoners maakte bezwaren en dienden deze schriftelijk in.

Zo is er in het Klampstuk een parkeervak met vergunning voor een vrouw die zeer moeilijk ter been is. Zij kan in de huidige situatie de tien meter naar en van haar auto net overbruggen. Haar man dient daarbij wel aanwezig te zijn voor steun. Dat parkeervak is keurig gemarkeerd met een vergunningsbord. (Tekst gaat door na foto)

Simon Gammerkade kees klinkenberg 4

Kees Klinkenberg

In de nieuwe situatie blijkt dat vak echter aanzienlijk verder te zijn gesitueerd. De dame in kwestie zal nu ongeveer vijftig meter moeten afleggen waarin zij drie bochten moet nemen:

‘Tijdens de informatieavond hebben we daar meteen op gereageerd en de ambtenaar zou er naar kijken. We hebben ook schriftelijk bezwaar ingediend. Nu de start dichterbij komt vrezen wij dat er niets mee gedaan is. En dat plaatst ons voor een heel groot probleem.’

De opmerking werd geuit tegen gemeentelijk toezichthouder Martijn van Dijk tijdens zijn ronde. Met een tablet in de hand zag hij waar het probleem lag:

‘Ik moet daar met mijn collega overleg over hebben. Vreemd dat u geen reactie heeft ontvangen dan wel gehoord.’

Na die toezegging van overleg bleef het echter vanuit de gemeente angstig stil. Diverse telefoontjes werden er aan gewijd, maar niemand die een antwoord kon/wilde/durfde te geven:

 ‘Het zal ons toch niet gebeuren dat we ondanks onze vergunning straks genoodzaakt zijn halsbrekende toeren uit te halen om de auto te bereiken?’

Op de vraag is nog geen antwoord te geven, maar laten we ervan uit gaan dat de gemeente Zaanstad haar verplichtingen keurig na zal komen en het getroffen echtpaar gerust kan stellen.

Simon Gammerkade Kees Klinkenberg

Kees Klinkenberg

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *