Aan de eerder aangekondigde inzet om De Orkaan en RTV Zaanstreek uit te laten groeien tot één nieuwe media-instelling is gisteren een stevig vervolg gegeven.

Beide partijen zijn met vertegenwoordigers van de gemeentes Wormerland en Zaanstad aan tafel gegaan.

Door Kees Klinkenberg

Bert van Valburg sprak als procesbegeleider al eerder met alle betrokkenen en daar is een document uit voortgekomen dat maakt dat er straks intensief overlegd zal gaan worden.

Het doel is helder geschetst. Gezamenlijk straks na 8 mei 2021 voor de gemeenten Wormerland en Zaanstad de lokale publieke media-instelling te zijn. Belangrijke basis hiervoor is de grote zorg die er bestaat omtrent het sterk veranderende medialandschap. Er dreigt een woestijn te ontstaan waarin democratie in het gedrang raakt. Juist nu is een sterke lokale omroep van cruciaal belang.

De komende periode zal besteed gaan worden aan het vorm geven van de missie en de visie. Daarna gaan partijen dieper de organisatie in en zullen concrete afspraken gemaakt gaan worden. Dit alles met maar één doel: voor 8 november 2020 een lokale omroep te hebben die voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden in de mediawet.