Er werden in april een kwekerij, Henneptoppen, spacecakes en versnijdingsmateriaal voor heroïne gevonden aan de Noordervaldeurstraat 13 in Zaandam.

De rechter heeft vandaag besloten dat dat genoeg aanleiding geeft om het pand voor een half jaar te sluiten.

De eigenaar van het pand – die al eerder gewaarschuwd was wegens het illegale feesten die in het pand gehouden werden door de huurder – had een kort geding aangespannen om dit tegen te gaan. Hij meende dat het zijn vuurwerkhandel zou schaden. In het gebouw bevinden zich drie bunkers voor de opslag van zijn vuurwerk.


UPDATE 16 november 2017. Persbericht Zaanstad:

De sluiting voor zes maanden van een bedrijfspand in Zaandam vanwege drugs blijft van kracht. Dat heeft de rechter in Haarlem vandaag bepaald. De eigenaar van het pand aan de Noordervaldeurstraat was naar de rechter gestapt, omdat hij wilde dat het pand voor de jaarwisseling weer in gebruik genomen kon worden voor vuurwerkverkoop. Hij zou door de sluiting economisch onevenredig hard getroffen worden. Volgens de rechter weegt het belang van de openbare orde zwaarder.

Bij een controle van het pand vond de politie onder meer een kilo gedroogde henneptoppen en zeven kilo spacecake. Daarnaast werden cocaïne gevonden en versnijdingsmateriaal voor heroïne. Het pand is daarom met ingang van 1 augustus op grond van artikel 13b Opiumwet gesloten voor de duur van zes maanden.

Na de hoorzitting bij de externe bezwaarcommissie besloot de burgemeester de sluiting in stand te houden. Hiertegen ging de eigenaar in beroep en hij spande ook een kort geding aan om een kortere sluitingsduur af te dwingen. In beide zaken heeft de rechter de gemeente nu in het gelijk gesteld. Volgens de rechter is het belang van de vuurwerkverkoop voor de eigenaar te weinig geconcretiseerd en weegt dat niet op tegen het algemeen belang.


Afgelopen mei werd er door een bedrijf op dat adres nog een bevrijdingsvuurwerk in het Veldpark georganiseerd (tijdens het broedseizoen).

Uit het persbericht:

Zaanstad is al langer bezig met een intensieve aanpak van hennepkwekerijen, omdat deze ernstig gevaar en overlast opleveren voor omwonenden, criminaliteit aantrekken en het woonklimaat negatief beïnvloeden.

Update: De heer C.W. Fischer, de eigenaar van het pand kan zich niet vinden in onze berichtgeving en vraagt zijn reactie over te nemen:

De fouten op een rij;

  • Er is geen cocaïne gevonden (dat stelt gemeente wel in persbericht. red)
  • De rechter heeft dat niet gevonden, de rechter heeft alleen geen spoedeisend belang gevonden (omdat ik eerder besluit heb kunnen laten terugdraaien voor bovenverdieping) en buigt zich 12 september over het bezwaar
  • Het was geen kort geding
  • Het is niet mijn vuurwerkhandel
  • De bewaarplaatsen bevinden zich niet in betreffende gebouw