In november heeft Zaanstad een nieuwe coalitie, een nieuw college en twee ‘nieuwe’ wethouders.

De VVD keert terug in het college, GroenLinks schuift aan, DZ gaat ‘gedogen’, en misschien geldt dat ook voor de SP*.

PvdA-fractievoorzitter René Tuijn stelde dat partners nu bezig waren met coalitieakkoord op verschillen punten af te stemmen: “we verwachten aankomende week volledige overeenstemming te hebben”. Die overeenstemming zou vooral GroenLinks betreffen, die partij was immers geen onderdeel van de ‘oude’ coalitie, de VVD was dat wel.

De VVD stelde ook meteen haar nieuwe wethouder voor: Hans Krieger, de Purmerender die vóór de breuk ook al namens de VVD in het college zat. Toen werd hij gesecondeerd door Gerard Ram. De affaire rond Ram en de afsplitsing van Liberaal Zaanstad veroorzaakte in juli van dit jaar de coalitiecrisis. De VVD raakte 2 van haar 6 zetels kwijt, en dus ook een wethouderspost.


* DZ en SP stellen dat er geen sprake is van ‘gedogen’, ze maken ‘afspraken’ met de coalitie.


GroenLinks gaat de 7e wethouder leveren. Dat wordt waarschijnlijk Wessel Breunesse, politicoloog en oud-steunfractielid van GroenLinks. Breunesse is bestuursadviseur bij de gemeente Haarlem en was eerder werkzaam bij de CNV Dienstenbond. Zeker is die naam nog niet. Tuijn betreurde het dat beide namen voortijdig door de media (Dagblad Zaanstreek, hulde!) naar buiten waren gebracht.

GroenLinks moet deelname ook nog afstemmen met de achterban terwijl de financiële consequenties van de plannen van GL nog moeten worden doorgerekend. Tuijn:

“Wij realiseren ons dat er voor nieuwe ambities alleen plek is als we onze prioriteiten aanpassen.”

Daarnaast zijn de partijen in gesprek over een “evenwichtige portefeuilleverdeling” waarbij niet naar volledige herschikking wordt gestreefd. De nieuwe coalitie heeft een iets ruimere meerderheid dan de vorige: 21 i.p.v. 20 van de 39 zetels.

Afspraken

De huidige coalitie (D66, PvdA, CDA, CU en ROSA) praat niet alleen met VVD en GL maar ook nog steeds met DZ en SP. Met DZ wordt een aparte overeenkomst gesloten:

“waarin specifiek afspraken worden gemaakt over punten die voor DZ belangrijk zijn, zoals de bestuurscultuur, relatie met inwoners/bedrijven en instellingen, de organisatieontwikkeling en democratische vernieuwing. Dit is geen onderdeel van het coalitieakkoord.”

Met de SP wordt nog gesproken om te kijken of ook tot een dergelijke overeenkomst kan worden gekomen.

Waar Tuijn niet over sprak is de ‘aanstelling’ van de wethouders, er is en motie aangenomen waarin voor minder wethouders (of minder fte) wordt gepleit, ook gesteund door GroenLinks. Gaat hun nieuwe wethouder voor 0,8 of 0,5 werken? Krijgt Hans Krieger opnieuw een aanstelling van 1,0 (of wordt dat minder), gaan andere wethouders parttime werken (nu geldt dat alleen voor Rita Noordzij).