VVD uit coalitie, wethouders dienen ontslag in

Niks geen uitleg aan de coalitie, niks geen gesprek met de raad en niks geen extra raadsvergadering. VVD-wethouders Hans Krieger en Gerard Ram treden per direct af.

De VVD wil nu de overige coalitiepartijen PvdA, D66, ROSA, CDA en CU “alle ruimte geven om gesprekken met partijen te kunnen voeren over de situatie die ontstaan is na het vertrek van twee leden van de VVD-fractie.”

Dat schrijft VVD-fractieleider Stephanie Onclin, mede namens de aftredende wethouders Krieger en Ram, over de crisis in de coalitie die haar meerderheid heeft verloren nadat twee ‘dissidenten’ uit de fractie zijn gezet. Van ‘functie ter beschikking stellen’ en via gesprekken met coalitiepartners en raad polsen of er nog vertrouwen is, is geen sprake meer, Ram en Krieger dienen per onmiddellijk hun ontslag in.

Volgens Onclin staat de beslissing

“los van de recente aantijgingen in de media aan het adres van wethouder Gerard Ram. Hij hecht er waarde aan om op korte termijn met een reactie te komen op de aantijgingen die hem persoonlijk raken.”

Die aantijgingen gaan over zijn leiderschapsstijl maar vooral over de beschuldiging dat hij met te veel drank op achter het stuur zou hebben gezeten. Dat gebeurde op 11 december 2018 na een etentje met de fractie in Wormerveer. Uit app-verkeer over die bewuste avond (waarvan screenshots in de brief van Marianne de Boer en Simone van Otterloo zijn opgenomen) blijkt dat er inderdaad sprake was van zodanig drankgebruik dat autorijden niet verantwoord was. Onclin zelf en collega-wethouder Krieger waren getuige van dat gebeuren en participeerden ook in het gesprek.

Onclin schrijft over de voorgeschiedenis:

“De verhoudingen tussen de fractie en de twee dissidenten zijn geruime tijd geleden verstoord. De brief die zij het bestuur en de fractie hebben gestuurd maakte duidelijk dat de verhoudingen tussen hen enerzijds en de fractie en het bestuur anderzijds onherstelbaar beschadigd is. Dit heeft de fractie doen besluiten om een punt te zetten achter de samenwerking met de twee dissidenten.”

Hier de tijdlijn van wat eraan vooraf ging:

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *