Maandag: extra raad coalitie-crisis Zaanstad

Maandag 8 juli is er een extra raadsvergadering over de crisis in de coalitie die met het afsplitsen van VVD’ers Marianne de Boer en Simone van Otterloo haar meerderheid kwijtraakte.

VVD-wethouders Gerard Ram en Hans Krieger wilden donderdag 11 juli met de raad praten over hun positie, maar DZ, POV, SP, PVV en het kersverse LZ (Liberaal Zaanstad) gingen daar niet in mee: zij vroegen om een extra raadsvergadering om wethouders en college te bevragen.

Die extra vergadering zou niet volgende week maandag maar deze donderdag (4 juli) al moeten plaatsvinden. Formeel moet zo’n vergadering door minstens een vijfde van de raadsleden minstens 48 uur tevoren worden aangevraagd. Aan die voorwaarden is voldaan, Juliëtte Rot van DZ stuurde het verzoek om een interpellatie tijdens een extra raad gister om 18:58. De vergadering zou dan in plaats van het Zaanstad Beraad moeten komen (dat dan op zou moeten schuiven) of erna.


UPDATE: VVD stapt uit coalitie, wethouders Ram en Krieger dienen ontslag in


Maar daar ging burgemeester Jan Hamming weer niet in mee:

“Wanneer 1/5 deel van de raad vraagt om een extra raadsvergadering, dan komt deze er. Als burgemeester schrijf ik de raadsvergadering uit en bepaal daarbij dag en aanvangstijd van de vergadering. Dit heb ik gedaan na overleg in de agendacommissie waarbij de verschillende perspectieven zijn besproken, daar hecht ik aan.”

Hamming wil het Zaanstad Beraad niet verplaatsen, ook omdat er onderwerpen op de agenda staan die op donderdag 11 juli tijdens de raadsvergadering moeten worden besproken. Ook staan er al drie insprekers voor 19:00 gepland, Hamming:

“De gemeenteraad en ik hechten aan de inspraak van inwoners en ik acht het dan ook zorgvuldig richting hen om hun inspraak niet te verzetten op deze termijn.”

Juliëtte Rot vindt dat “echt niet te geloven. We zoeken nog uit of dit zomaar kan. Volgens ons gaat de voorzitter van de raad niet over de interpellatie.” (zie ook reacties)

Draagvlak

Hamming heeft de extra raad op maandag 8 juli om 19.30 uur gepland. De vragen die bij de Interpellatie aan de orde komen:

 1. Kunnen Krieger en Ram nog functioneren zonder representatieve achterban?
 2. Hoe beoordelen zij de berichtgeving van de afgelopen dagen omtrent hun persoon?
 3. Zijn ze bereid de politieke consequenties te aanvaarden en, zoals het hoort, af te treden?
 4. Hoe beoordeelt het college de ontstane situatie?
 5. Bent u met indieners van mening dat de wethouders niet kunnen functioneren, nu het benodigde draagvlak is weggevallen, door het vertrek van twee van de zes raadsleden van de VVD?

Vragen 1 en 5 gaan over het geslonken draagvlak, vragen 2 en 4 ook over de aantijgingen aan het adres van Ram dat hij onder invloed auto zou hebben gereden. Blijkens app-berichten die in brief van De Boer en Otterloo zijn opgenomen, geeft Ram dat in feite toe en zijn Krieger en de huidige fractievoorzitter Stephanie Onclin daar getuige van geweest.

Hier de tijdlijn van wat eraan vooraf ging:

LZ bestaat nu ook officieel op de website van Zaanstad: zusterlijk naast de ex-collega’s van VVD.

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Rienk Spiekstra

  Voor zover ik kan zien zijn er twee zaken van toepassing:
  Gemeentewet art 17 lid 1 en 2 die zeggen:

  1 De raad vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten.

  2 Voorts vergadert de raad indien de burgemeester het nodig oordeelt of indien ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit de raad bestaat schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt.

  Daarnaast het op grond van de gemeentewet vastgestelde Reglement van Orde van de Gemeenteraad zelf . Nadat is vastgesteld hoe de Raad normaal vergaderd in art 14 lid 3 het volgende:
  De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag, aanvangsuur en sluitingsuur bepalen en/of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie, overleg in het Presidium of de agendacommissie.

  Blijkens het bericht is dit laatste gebeurd toen meer dan 5 raadsleden om een extra raadsvergadering vroegen.

 • David Sluis

  Beste Rienk, ws heb je 100% gelijk nav deze post. Is er echter ook een integriteitscommissie in Zaanstad? Er zijn grote aanteigingen gedaan tegen een wethouder. Ik hou van waarheidsvinding en vind dat elke schijn van onbehoorlijk gedrag dient te worden weggenomen. Bestuurders hebben een voorbeeldfunctie. Bij twijfel, niet doen, anders gaan we de bietenbrug op.

  • De Orkaan

   Bij een eerder geval van een beschuldiging (begin dit jaar) is het Bureau Integriteit Amsterdam door de burgemeester ingeschakeld om onderzoek te doen (de beschuldigingen werden ongegrond verklaard).

   De Rijksoverheid heeft wel een Handreiking Integriteit Gezagsdragers maar dat gaat vooral over nevenfuncties, financiële belangen, cadeautjes aannemen, misbruik van voorkennis etc. In dit geval beidt dat weinig aanknopingspunten.

   Zaanstad zelf heeft gedragscodes voor burgemeester, wethouders en raadsleden. Een citaat (voor wethouders): “Politici gaan respectvol met elkaar en met ambtenaren om. Politici bejegenen elkaar correct in woord, gebaar en geschrift.”

   Link: https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6385

  • Rienk Spiekstra

   David,
   De eersten die over de integriteit van politici gaan zijn de politieke partijen. Van belang is hoe zij reageren, hoe ze optreden. Daarom is het van belang te kijken wat partijen doen bij kwesties. Zoals De Orkaan al aangeeft heeft de Gemeenteraad een gedragscode waarin ze beloften tegenover elkaar en anderen doen. Jammer is dat niet ieder die schijnt te hebben ondertekend. Mij is overigens niet bekend wie dat niet hebben gedaan en wat daar dan de reden van is.

 • Ton van Harlingen

  De Orkaan gebruikt de term ‘Gezagsdragers’ en Spiekstra schrijft over ‘gedragscode’. Het gaat dus over het dragen van iets, zoals van kleding. Denk hierbij ook aan habitus en habijt. Paulus schrijft: “Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt” (Romeinen 13:14). Met name Spiekstra begrijpt wel dat er een verband is tussen het Engelse ’to dress’ en het Nederlandse ‘dressuur’, maar zo bedoelt Paulus het natuurlijk niet.

  • De Orkaan

   Beste Ton van Harlingen, één keer per maand een off-topic bijdrage waarin iemand los gaat met de Heilige Schrift kunnen we wel aan. Uw quotum voor juli is nu op. Meer vinden we niet gepast.

   Niet voor niets wordt in de brief van Jacobus gezegd (1:26): “Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.”

 • Rienk Spiekstra

  Spiekstra begrijpt er niets van. Maar trekt u zich dat vooral niet aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *