Advertorial* 

Tijdens een gesprek aan de grote tafel kijken PvdA-wethouder Jeroen Olthof en de huidige lijsttrekker van de PvdA Songül Mutluer zowel terug als vooruit. 4 jaar geleden was Jeroen de lijsttrekker.

Tussen toen en nu is er veel bereikt. De invoering van de wijkteams in Zaanstad geldt als voorbeeld voor heel Nederland en er is geïnvesteerd in goede sportfaciliteiten. Songül zit sinds 2006 in de raad van Zaanstad en neemt nu het stokje over van Jeroen. Zij wil het goede werk van hem voortzetten en zich richten op o.a. betaalbare woningen voor de inwoners van Zaanstad.

Jeroen Olthof PvdA wethouder Zaanstad draagt het stokje over aan lijsttrekker Songül Mutluer

“Het is de combinatie van nieuwe en prachtige oude industrie, het vele groen, de omliggende weilanden, de Zaanse nieuwbouw en oude molens.  Dat maakt Zaanstad!”, zeggen Jeroen en Songül beide bijna in koor. “De eerste mooie lentedag”, zegt Songül enthousiast, “je stapt op je fiets en ruikt die typische Zaanse cacao. Over het Westerwindpad door Zaandijk en Zaanse Schans.” “ Ja!”, zegt Jeroen, “En dan het uitzicht over de Zaan wanneer je bij molen Het Jonge Schaap staat. Je ziet daar de geschiedenis van de stad in al zijn facetten zo mooi aan je voorbijtrekken.”

Het is niet de eerste keer dat beide het in dit gesprek met elkaar eens zijn. We zitten in een huiskamerachtige ruimte aan een grote tafel, aan de punt van de tafel zit Songül Mutluer, lijsttrekker van de PvdA Zaanstad. Chocolaatjes, dropjes, nootjes, voor de inwendige mens is goed gezorgd. Het voelt gastvrij ook voor de ietwat grieperige Jeroen Olthof (wethouder namens de PvdA met als portefeuille Jeugd & Zorg, Wonen, Sport, Minimabeleid en Herstructurering). We hebben een aangenaam gesprek waarin het spreekwoordelijke stokje van lijsttrekker Jeroen wordt overgedragen naar Songül.

Songül heeft oprecht de bereidheid iedereen te willen helpen

“Ze is de enige juiste opvolger, de PvdA Zaanstad had zich geen betere lijsttrekker kunnen voorstellen. Dat zeg ik niet omdat Songül nu hier naast me zit. Ik meen het als ik zeg dat zij naast integer, oprecht en resultaatgericht ook echt de bereidheid heeft iedereen te willen helpen. Het is een instinctieve drive om de stad rechtvaardig, sociaal en economisch verder te brengen. Daarnaast heeft ze de ervaring en kwaliteiten om dat te bereiken” aldus Olthof. “En ik ben blij dat ik het stokje juist van jou mag overnemen”, zegt Songül met een ongemakkelijk glimlach. “Ik heb je ervaren als iemand die mensen de ruimte geeft om te groeien en te bloeien. Daarnaast bewonder ik je om je oplossingsgerichtheid en je vermogen om vriend en vijand aan je te verbinden. Ik denk dat het goed is om te benadrukken dat je in je rol als wethouder echt van hele grote waarde bent voor de stad!”

Ondanks bezuinigingen toch extra geïnvesteerd in zorg en armoedebeleid

Wanneer ik snoep van de dropjes die op tafel staan realiseer mij dat echt vragen stellen aan deze sociaal democraten in hart en nieren onnodig is. Bij mijn eerste slokje koffie komt dan toch mijn eerste echte vraag. “Zijn jullie trots op wat de PvdA de afgelopen jaren heeft bereikt. “Ja”, zegt Jeroen overtuigd. “Misschien is het niet meteen het wervende promogeluid dat ik nu naar voren breng, maar daar doe ik het ook niet voor. We hebben in een hele moeilijke periode verantwoordelijkheid genomen. Forse bezuinigingen moeten doorvoeren. We hebben met deze coalitie bestuurlijke stabiliteit weten te brengen. Daarnaast ook geïnvesteerd in de stad. De zorgtaken van de gemeente liggen nu  op een mooie Zaanse manier bij de wijkteams. Met oog voor maatwerkoplossingen voor de mensen die hulp nodig hebben. Daarnaast is er ook geïnvesteerd in de sport en dat zie je  ook terug. De AZ jeugd zit nu in Zaanstad, we krijgen een prachtig nieuw zwembad de Crommenije en er staat een topsporthal waar we trots op mogen zijn.”

“En het belangrijkste is, dat we in staat zijn geweest om ondanks de zware periode, niet hebben hoeven bezuinigen op zorg en armoedebeleid. Juist op deze onderwerpen hebben we zelfs extra kunnen investeren. Dat maakt echt dat we het op een Zaanse manier doen hier.”, vult Songül Jeroen aan.

Uitdagingen voor de toekomst

“Het is best een roerige tijd geweest”, vervolgt Songül, “maar de stad staat er goed voor. Desondanks zijn er de komende jaren nog wel wat uitdagingen. Allereerst het grote stadsvernieuwingsproject Inverdan.  Dat project moet af. Daarnaast het thema wonen. In de hele regio moeten duizenden extra woningen komen om de druk op de woningmarkt enigszins te verminderen. Wij willen binnenstedelijk en duurzaam bouwen voor mensen met lage en middeninkomens en hierbij de grenzen van de wet opzoeken, door mensen met economische of sociale verbondenheid met Zaanstad voorrang te verlenen.  We willen starters de mogelijkheid bieden om een betaalbaar huis te kopen.” Jeroen vult aan “Ook ouder worden in Zaanstad, voldoende zorg om dat te kunnen en aandacht voor eenzaamheid, zijn belangrijke thema’s voor de toekomst.” “Ik maak me wel zorgen.”, vervolgt Jeroen. “Er is een mogelijkheid dat gemeenteraad straks met zo veel partijen zo versplinterd is, dat stabiel besturen nog best ingewikkeld wordt”. Songül knikt bevestigend.

“Ga je het missen? vraagt Songül aan Jeroen. “Die rol als wethouder en de mogelijkheid om zo direct invloed te hebben op de stad? “ “Het waren echt mooie jaren, maar ik vind het goed zo. Het is nu tijd voor anderen en er loopt genoeg talent rond, juist ook binnen de PvdA.” “Mag ik met je afspreken dat je je zo nu en dan wel blijft bemoeien met de politiek?”, vraagt Songül ter afsluiting. “Heel gedoseerd. Dat wil ik wel beloven. Een advies aan jou, blijf altijd die Songül die toegankelijk is en vanuit het hart opereert. “Deal!”,  hoor ik hardop!
Samenleven en samenwerken in Zaanstad

Wil je verder weten wat Songül Mutluer en PvdA Zaanstad voor de komende vier jaar willen bereiken? Hier vind je het verkiezingsprogramma #SamenLevenSamenWerken.

* Advertorial: Een advertorial is een advertentie, in de vorm van een redactioneel artikel (voor het plaatsen van dit stuk is betaald).

Ps. Voor het toevoegen van onderstaand plaatje is niet betaald, maar we vinden het zo mooi!