Werk/actiegroep ‘Saense Onderwonenden Schiphol’ (ook bekend als SOS) is nu nog onderdeel van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek. Maar in de nabije toekomst wil SOS door als vereniging (met leden dus) omdat ze dan sterker denkt te staan als ze aan tafel zit bij de Schiphol-wethouder van Zaanstad, of brieven schrijft naar het Ministerie van IenW of de Provincie Noord-Holland.

SOS is sinds mei 2019 een werkgroep van KMZ en bestond bij aanvang uit 21 vrijwilligers. Van die groep is nu een groepje van vijf mensen overgebleven. Met een vereniging wil SOS de basis verbreden met als doel:

“gezamenlijk verder strijden om het ons ontstolen mensenrecht op rustig kunnen wonen terug te veroveren.”

Door Piet Bakker. Bron: website SOS. Foto: Jan Lapère.