Naast het Wormerveerse Brokking terrein ligt het eiland Bloemendaal. Ook voor dat eiland zijn er ambitieuze plannen: een strand, een jachthaven, een wandelpad…

Het eiland was vroeger een vuilnisbelt van de gemeente Wormerveer, en de SP vraagt zich dan ook af of je zomaar van alles kan gaan bouwen op het eiland?

In Wormerveer wordt het eilandje – tussen Oost- en West-Knollendam (zie kaart) – ook wel De Belt genoemd. Het ligt er al eeuwen, minstens 400 jaar.

bloemendaelssluysOp de website van De Wormerlander is niet alleen veel informatie over Bloemendaal te vinden. Er staat zelfs een kaartje uit 1635 waarop het eiland is is aangegeven.

De gemeente Wormerveer kocht het eiland in 1930. In de jaren vijftig, maar misschien al eerder, was het in bedrijf als vuilnisbelt. In 1970 werd gestopt het het storten van afval.

Het eigendom ging over op de gemeente Zaanstad die in 1975 er een zandlosplaats wilde vestigen. Of het echt Zaanstad is, is nog maar de vraag. De oostkant lijkt van de gemeente Wormerland te zijn.

Je kon er te voet komen, dan moest je wel over de restanten van de vroegere betonnen brug lopen. Online is een foto uit 2007 van Marcel01 te vinden waarop de rimboe en de brug te zien zijn. Inmiddels zou het hout geheel zijn verdwenen waardoor je alleen per boot naar Bloemendaal kan.

brug bloemendaal

Al jaren zijn er plannen voor Bloemendaal: woningen, jachthaven… Afvalzorg schreef over het eiland:

“voor het eiland Bloemendaal is een toeristisch/recreatieve invulling kansrijk. Gedacht kan worden aan een strand met café-restaurant, kleinschalige verblijfsaccommodaties voor bezoekers van de jachthaven en wellnessfuncties.”

Volgens een rapport van de gemeente Zaanstad uit 2013 is voor “Bloemendaal ook een rol in de ecologische verbinding tussen het Guisveld en het Wormer- en Jisperveld” weggelegd.” Het wordt een recreatie-eiland:

“een toeristisch/recreatieve invulling is kansrijk. Gedacht kan worden aan een strand met café-restaurant, kleinschalige verblijfsaccommodaties voor bezoekers van de jachthaven en wellnessfuncties.”

In januari 2014 meldt Afvalzorg:

En nu worden dus de plannen voor het Brokking-plan geopenbaard. Met opnieuw plannen voor Bloemendaal: “met wandelpad, een strandje, wat bomen en twee gebouwen.”

Nora Swagerman van de SP vraagt zich af of er wel rekening gehouden is met de vervuiling, in 2005 was al gebleken

“dat de bovenste 0,5 meter (afdeklaag) sterk verontreinigd is met lood en zink en matig verontreinigd met koper. Het grondwater is licht tot matig verontreinigd met zware metalen en fenolen. In één peilbuis zijn sterke verontreinigingen met benzeen en naftaleen aangetroffen.”

De SP wil weten wat er al gebeurd is op het eiland, wat de overeenkomst tussen afvalzorg en Zaanstad inhoudt, of er al gesaneerd is, of het betreden gevaarlijk is, of er al gegadigden zijn voor de recreatieplannen en of de gemeente met Wormerland praat over het volledig eigendom.

Wij van de Orkaan zouden een officieel stadsoerwoud eigenlijk wel een goed idee vinden.