Taalschool met Zaanse vestiging in fraude-artikel, update: vragen DZ

TCI Compiti, een opleidingsinstituut voor ’taaltrainingen Nederlands aan Anderstaligen’ met een vestiging aan de Peperstraat in Zaandam, wordt genoemd in een artikel van de Volkskrant over fraude van taalscholen.

De opleiding, een van de grootste in Nederland, zou met Mediamarkt-cadeaubonnen cursisten ronselen. Ook zouden nieuwe cursisten commissie krijgen voor anderen die zij aanmelden.

Het geven van commissie blijkt uit Whatsapp-verkeer tussen Mohamad Saryoul van TCI Compiti en een undercover-journaliste van de Volkskrant.

Het cadeau geven van Mediamark-bonnen aan nieuwe cursisten zou zijn “om lesmateriaal te kopen. Vanwege corona zijn nu alle lessen online.” Van deze praktijk was echter ook al sprake voor de coronacrisis. Volkskrant:

“Oprichters Margot van Bragt en Wael Shaker van TCI Compiti beweren dat er geen cadeaukaarten worden verstrekt, maar dat studenten wel een laptop in bruikleen kunnen krijgen.”

Wael (of Waiel) Shaker is niet onomstreden, zijn taalschool ‘Taalhorizon’ werd eind december 2019 gesloten vanwege klachten van studenten en ongeoorloofde cadeaus bij inschrijving. Volgen Shaker doet TCI Compiti “alles volgens de regels”.

Zakenpartner Margot van Bragt meldt na een eerste gesprek met de krant dat Shaker “al een jaar geen bestuurder meer is bij TCI Compiti en niet meer is betrokken bij de dagelijkse leiding.”

Dat laatste lijkt in strijd met de waarheid, Shaker staat nog steeds prominent op de website van TCI Compiti als ‘faculty’ (staf) samen met Van Bragt terwijl ook zijn Linkedin-profiel zijn betrokkenheid bij TCI Compiti (vanaf 2016 tot nu) duidelijk maakt.

Shaker was eerder ook eigenaar van ‘ABC-taal’ (Follow the Money) waar cadeaubonnen gebruikt werden om cursisten te trekken. Zolang er geen geld van DUO (studiefinanciering) voor gebruikt wordt, is dit overigens toegestaan.

De cadeaubonnen van TCI Compiti zijn overigens een kleinigheid vergeleken met de praktijken van andere taalscholen. Daar wordt in een aantal gevallen helemaal geen les gegeven maar het cursusgeld dat door de overheid via DOU aan de cursist wordt gegeven, verdeeld tussen cursist en taalschool zonder tegenprestatie. TCI geeft wel echt les. Controle bij taalscholen is zo goed als afwezig. De kans op fraude is groot.

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe inburgeringswet ingevoerd. Dan wordt de gemeente verantwoordelijk voor het inburgeringstraject, inclusief het taalonderwijs.

Lees ook:

Convenant

In december 2019 tekende Margot van Bragt namens TCI Compiti samen met wethouder Natasja Groothuismink het ‘Convenant Kwaliteit en Inburgering‘ (zie foto hieronder). Deelnemers moeten een certificaat van Blik op Werk hebben, dat bezit TCI inderdaad.

UPDATE: Jos Kerkhoven van DZ heeft vragen over de affaire aan B&W van Zaanstad gesteld naar aanleiding van deze publicatie. De fractie van Democratisch Zaanstad maakt zich “ernstige zorgen over de situatie” en vraagt of het college al eerder al op de hoogte van de praktijken van TCI Compiti was en zo ja, wat ermee is gedaan:

  • “Is het college voornemens onderzoek te laten verrichten naar het geschetste over deze ‘partner-in-de-stad’ in de genoemde artikelen? Zo nee, wat vind het college van de geschetste handelwijze van TCI Compiti?
  • Is het college met ons van mening dat er onderzoek moet komen naar soortgelijke “partners” in de stad?

Kerkhoven vraag ook hoe het college vanaf 2021 haar rol in deze zaak wil vervullen omdat zij dan verantwoordelijk is voor het inburgeringstraject en het taalonderwijs. De vragen worden beantwoord tijdens het vragenuurtje voorafgaande aan de raadsvergadering van donderdag 28 mei om 19.00 uur.

groothuismink bragt tci taalscholen


Bronnen: artikel Volkskrant, website en Facebook TCI Compiti, Linkedin Waiel Shaker, website Zaanstad, eerdere berichtgeving De Orkaan, website Blik op Werk en Follow the Money.

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Jessica de Rooij

    De gemeente vraagt om participatie van burgers. Als je dan je best doet om de gemeente goed in te lichten en er aardig wat tijd insteekt, word je weggezet als een zeur. Ik heb de gemeente gewaarschuwd, ook voor deze school. Dit had de gemeente honderdduizenden euro’s kunnen opleveren. Mijn tijd was dus goud waard.

    • Truus Vegter

      Helemaal eens Jessica, we ondersteunden jouw waarschuwingen. Al meer dan 3 jaar geleden hoorden wij deze praktijken uit 1e hand en hebben dit meerdere malen aangegeven bij de gemeente en via onze social media van de Sluis. Er was zelfs sprake van bedreiging in 1 geval weet je nog? Er werd gedreigd met aangifte. Tegen ons! Omgekeerde wereld dit. Ik hoop dat het nieuwe beleid echt begin 2021 ingaat want het is al 2 jaar vertraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *