Vorige week werd een rechtszaak tussen de gemeente Zaanstad en Taets over het Hembrugterrein op de valreep door het evenementen-bedrijf ingetrokken.

Taets is het echter nog steeds niet eens met het bestemmingsplan. Daartegen loopt nog steeds een bodemprocedure. Zaanstad hoopt dat ook die zaak wordt ingetrokken.

Het bezwaar van Taets is gericht tegen de grenzen waarbinnen eventueel woningbouw op het terrein zou kunnen plaatsvinden. Zaanstad stelt een kleinere oppervlakte voor waar Taets volgens hen actief is dan waarvan volgens Taets zelf sprake is. Hoe groter die contour, hoe minder last Taets hoeft te vrezen voor klachten van bewoners over de activiteiten van de evenementen. Ook kan een kleine contour de uitbreiding van Taets in de weg staan.

In de raadsinformatiebrief die over de zaak werd verzonden werd gesteld dat op 26 november de zitting bij de Raad van State zou plaatsvinden. Tates vroeg daarbij om een ‘voorlopige voorziening op het bestemmingsplan Havenstraat – Hemkade’. De echte ‘bodemprocedure’ kan nog lang duren en daarom wilde Taets al een voorschotje op de uitspraak.

Afsprakenkader

De avond voor de rechtszitting heeft Taets het beroep tegen Zaanstad en ontwikkelaar Hembrug Zaandam B.V. ingetrokken, na ‘intensieve gesprekken’ volgens wethouder Breunesse:

“Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat er met elkaar een afsprakenkader is opgesteld waarmee de komende tijd de samenwerking wordt voortgezet. Dit heeft vervolgens tot voldoende comfort en vertrouwen geleid bij Taets B.V. met als gevolg dat de voorlopige voorziening maandagavond 25 november jl. is ingetrokken.

De bodemprocedure (de eigenlijke beroepszaak) loopt nog door. De gevoerde gesprekken geven echter veel vertrouwen en bieden ook zicht op een mogelijke intrekking van het beroep.”

De Orkaan schreef op 26 november over de zaak die toen nog op de rol stond bij de Raad van State, pas in de loop van die dag werd duidelijk dat de rechtszaak niet door was gegaan.