Tag Archives: Anne Bijlstra

Anne Bijlstra: Je suis Samuel

In 2005 heb ik als leerkracht van groep 5 veel met de kinderen gesproken over terrorisme. In juli waren er terroristische aanslagen in Londen geweest en in november was Theo van Gogh in Amsterdam vermoord. In december ging ik met

Anne/Oane Bijlstra: Woordkennis als fundament voor taalverwerving

“Want ieder die heeft zal gegeven worden, maar wie niet heeft, hem zal ontnomen worden zelfs wat hij heeft” (Matteüs 25: 29) Het volgende kinderversje van Sjouk Koopmans maakt duidelijk hoe verwarrend taal voor een kind kan zijn als hij

Column: De slag om Dokkum en Kneppelfreed

Vrijdagavond 12 oktober zat ik vol ergernis en ongeloof naar het Journaal van acht uur te kijken. Op het Zaailand in Leeuwarden betuigde een groep mensen hun steun aan de A7-blokkeerders. Volwassen mensen die bewust de grondrechten van anderen hebben