De Geveltoerist #4: Het Wapen van Friesland

In augustus kijkt De Orkaan omhoog. Waar zien we de oude bestemming op de gevel? Apotheek, verzekeringskantoor, rijwielhandel, café of gemaal? Vandaag: Het Wapen van Friesland. Slopen of renoveren? “Behouden” zeggen wij. Er is al veel verdwenen maar veel is ook bewaard gebleven, en dat moeten we koesteren. Het Wapen van Friesland op de Dam. Nu horeca (Wonder’s), eerder zaten […]

» Lees meer