Tag Archives: tenenlezen

In de glazen bol: Tenenlezen

Orkanen raken af en toe de grond, meestal razen ze erboven: tussen hemel en aarde. Zaankanters staan meestal op de grond, maar af en toe zweven ze erboven. Vandaag in onze glazen bol: Tenenlezen met Frans Bossenbroek “Tenenlezen is een uit de