Verdiept spoor en extra ontsluiting Westerwatering zitten er niet in…

“Het realiseren van een verdiept of ondertunneld spoor is een forse investering die niet opweegt tegen de baten.” Dat is de conclusie van een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) die Zaanstad heeft laten uitvoeren. Een verdiept spoor gaat naar schatting € 257 miljoen kosten. Als de bestaan plannen (fietstunnel bij Guisweg, autotunnel bij A8) doorgaan, kost dat € 143 miljoen. Ondertunneling […]

» Lees meer