Tag Archives: verffabriek

De Geveltoerist #35: de verffabriek van Jacob Vis Pzn.

De Orkaan blijft omhoog kijken. Waar zien we de oude bestemming op de gevel? Erfgoed is vooral goed kijken. Deze week: de verffabriek van Jacob Vis Pzn. We hebben nu al: huisdokter, speeltuinvereniging, school, pakhuis, badhuis, café, hotel, winkel, weeshuis,