Tag Archives: weeftuinen

Weeftuinen Zaandijk definitief dicht

De buurttuin Weeftuinen aan de Tuinstraat in Zaandijk wordt definitief gesloten. Aanvullend onderzoek wijst uit dat vooral de onderste grondlaag sterk vervuld is. Begin augustus ging de tuin dicht toen bekend werd dat de grond verontreinigd was met zware metalen.

Volgende week uitslag onderzoek vervuiling Weeftuinen

Zaanstad laat nog deze week de vervuiling van het Weeftuinenterrein onderzoeken. Op stuk grond dat door de bewonerscommissie is ingericht als stadstuin is al in 2010 vervuiling met zware metalen geconstateerd. De gemeente Zaanstad zegt dat uit “archiefonderzoek naar de

Moestuinen de Weeftuinen afgesloten wegens zware metalen

HET GAAT DOOR! jubelden de initiatiefnemers van de Weeftuinen op 27 februari van dit jaar. De gemeente had officieel groen licht gegeven voor het creëren van moestuinen aan het Weefhuispad in Zaandijk. Oogst Op vrijdag 1 mei leverde de gemeente

De Weeftuinen bij MAEXchange

Het Zaandijkse bewonersinitiatief De Weeftuinen heeft zich aangemeld bij MAEXchange, een verzamelplek voor maatschappelijk initiatieven. De MAEXchange is een instrument waarmee de maatschappelijke meerwaarde van initiatieven inzichtelijk gemaakt wordt. Hoe realiseren deze initiatieven maatschappelijke meerwaarde, welke effecten ze op het