Tip voor Zaanstad: Slimme Mosquito

Gisteren zagen we dat op De Orkaan de artikelen die we de afgelopen jaren over de Mosquito* schreven plots weer heel goed gelezen werden. 

De Mosquito is een apparaat dat door onze burgemeester wordt ingezet in de strijd tegen hangjongeren. Ondanks het feit dat het volgens de Raad van Europa in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

Vijf jaar geleden bonden leerlingen van het Zaanlands Lyceum de strijd aan met het wapen dat met een snerpende hoogfrequente toon van 90 decibel jeugdigen de oren martelt. Dat leek succesvol want de motie die Songül Mutluer (raadslid indertijd) namens de PvdA indiende om de Mosquito aan banden te leggen werd unaniem gesteund.

Binnen de APV* werd echter een achterdeurtje ingebouwd waarbij:

‘Bij hoge uitzondering, na toestemming van de gemeente, een Mosquito kortdurend kan worden toegepast’. 

En als er een achterdeur is, dan leert de geschiedenis ons dat daar gebruik van wordt gemaakt. Zo ook door burgemeester Hamming.

Dit terwijl er in de Zaanse raad een duidelijke aversie was tegen het gebruik van de Mosquito. ROSA’s raadslid Hans Kuyper uitte zijn zorgen over de Mosquito in 2016 zo:

Hier worden meerdere wetten overtreden. Het is in elk geval geluidsoverlast en leeftijdsdiscriminatie. Maar los van de ontegenzeggelijke schade die het aan jongeren toebrengt – wat zijn de effecten op langere termijn? Wat doet het gebruik van de mosquito bijvoorbeeld met de oren van baby’s?

Toen wij zagen dat de Mosquito ineens weer kon rekenen op veel aandacht op de website, zochten op waar dat door kwam. 

Het bleek dat er recent in Rotterdam een variant wordt ingezet die slimmer is dan degenen die Zaanstad gebruikt. Hier staan ze permanent aan, in Rotterdam kunnen bewoners, als ze overlast hebben, bellen met een speciaal nummer. Tussen 22:00 uur in de avond en 5:00 uur in de ochtend kan dan het apparaat een kwartier ingeschakeld worden om de overlastgevers weg te pesten. 

Kijk! Dat zijn ontwikkelingen. Misschien is het ook iets voor Zaanstad? We pleiten er dan wel voor dat er nu en dan gecontroleerd wordt of er niet bovenmatig veel gebeld wordt door steeds dezelfde chronisch ongestelde beroepsklaagouderen. 

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Dre Prijs

  ‘Slim’ het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens omzeilen? Sorry hoor, maar dat is nog altijd een overtreding. We maken we tegenwoordig een sport van om internationale afspraken te negeren. Een slechte zaak.

 • Er is weinig te doen voor de jeugd op straat. Tientallen jeugdhonken in Nederland zijn al gesloten, m’n opinie, plaats opnieuw wat jeugdhonken, gooi het open het open van 10:00 tot 22:00 uur met begeleiding, dan kunnen ze daar Biljarten, krantje lezen, internetten, kaarten, chillen, Gamen, gewoon gezellig onder elkaar. Zo geef je ze rust en de buurt ook. Verveling geeft ook problemen voor de buurt

 • Sam Huisman

  Precies! Verveling los je niet op met dit vervelende geluid.
  En ik ben 41 en hoor dit rotgeluid ook (o.a. bij Sanguin/maison d’Essence). Pak dit op een menselijke manier, niet door jongeren als ongedierte te beschouwen.

 • Begrijp ik nu goed dat Zaanstad bewust overlast veroorzaakt? Met een kastje dat keihard piept?

 • Nass Jong

  Jaren lang geleden onder zo een piepende iets bij Maison d’ Essance. Onze buren kregen een baby die de hele dag door huilde en ik denk dat het door zo een rot geluid kwam. Ze beweren dat je het niet kan horen als je ouder dan 25 bent en ja ik hoorde het dag en nacht. Ondertussen op boven etage op Maison D’ Essance woonde een drugsdealer en ernaast was een drugslab. Ja, dat lees je goed. Komen en gaan met die onaangename figuren daar. Iedere bewoner deed misschien met moeite een jaar volbrengen bij dat gebouw. Zo een apparaat hielp niet tegen overlast gevende junk daar. Uw krant heb ik benaderd om precies te vertellen wat daar gaande was, nooit wat van gehoord. Jammer!

 • Suzanne Serton

  Schadelijke milieuvervuiling en superirritant voor (huis)dieren, baby’s, kinderen die geen overlast veroorzaken en volwassenen met een heel goed gehoor. Het is overlast met overlast bestrijden. Is er in Zaantje nog niet genoeg geluidsoverlast?
  Als dit serieuze vormen gaat aannemen lijkt het mij een ideale kandidaat om er weer eens een referendum tegenaan te gooien. Ik stem tegen.

 • Elly van Amstel

  Mijn dochter wil al jaren zo snel mogelijk van het parkeerdak van Dirk van den Broek af. Daar hangt ook ergens zo een ding. Toen ik het nog vagelijk hoorde leek het bij de aangrenzende woningen vandaan te komen. Geklaagd bij Dirk maar die weten van niets. Gekmakend!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *