Het transformatorstation Oostzaan wordt uitgebreid als het aan de netwerkbeheerder TenneT ligt. Het moet in de toekomst geschikt worden om heel Noord-Holland op het 380 kV-netwerk aan te sluiten.

De uitbreiding van het 150/380 kV transformatorstation is aan de oostkant van het huidige station Oostzaan. Daarvoor moeten bestemmingsplannen worden aangepast.

Nu al zien veel Oostzaner de hoogspanningskabel niet zitten (in figuurlijke zin dan, in de praktijk zijn ze maar al te zichtbaar – en soms hoorbaar volgens de mensen die eronder wonen).

Tot 29 mei kunnen bezwaren ingediend worden tegen de plannen (alleen door diegenen die eerst een zienswijze hebben ingediend). De plannen liggen op het gemeentehuis van Oostzaan.

transformator oostzaan