Vanaf vandaag kan gereageerd worden op het voorkeursontwerp Aanpak Thorbeckeweg.

De belangrijkste onderdelen zijn de tunnel onder de Wibautstraat, een nieuwe aansluiting op de Thorbeckweg ter hoogte van busbrug De Vlinder en afsluiting van de Westkolkdijk.

De weg moet volgens Zaanstad aangepakt worden om de toenemende verkeersdrukte het hoofd te bieden. Dit is volgens Zaanstad nodig vanwege woningbouwontwikkelingen in Zaandam centrum en het Hembrugterrein en de uitbreidingsplannen van de bedrijventerreinen Hoogtij en Zuiderhout.

Met de nieuwe plannen moet de doorstroming van het openbaar vervoer, wegverkeer en de fietsers in Zaandam Zuid verbeteren. Omwonenden en belanghebbenden kunnen maandag 3 juni tot en met vrijdag 19 juli reageren op het voorkeursontwerp. De reacties worden gebruikt om het ontwerp definitief te maken.

De documenten staan op de website www.thorbeckeweg.zaanstad.nl. Reageren kan via deze website of schriftelijk door een brief te sturen.