Tien procent van de huishoudens in Zaanstad heeft geregistreerde ‘problematische schulden’ en dat is fors meer dan het landelijk gemiddeld van 7,6 procent. In Zaanstad gaat dat om ruim 7.000 huishoudens.

In Wormerland is het aandeel van huishoudens met problematische schulden 4,8 procent (± 350), in Oostzaan gaat het om 4,2 procent van de huishoudens (± 170).

Dat blijkt uit recente cijfers die door het CBS zijn verzameld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is de stand van 1 oktober 2020.

Het aantal huishoudens met schulden nam sinds het begin van 2020 licht af (het was 7,9 procent op 1 januari 2020) maar het CBS benadrukt dat het vaak enige tijd duurt voordat schulden als problematisch worden gezien.

“Ook zijn niet alle schulden in een registratie te vinden, bijvoorbeeld schulden bij familieleden of kennissen. Het kan dus zijn dat huishoudens die door corona in de financiële problemen kwamen op 1 oktober (nog) niet zichtbaar zijn in de geregistreerde problematische schulden.”

Huishoudens met problematische schulden tellen vaker mensen zonder werk en vaker een of meer thuiswonende kinderen.

Gemeenten met de grootse aandelen huishoudens met geregistreerde problematische schulden waren Rotterdam (15,5 procent), Schiedam (13,7 procent), Lelystad (13,4 procent) en Den Haag (13,3 procent). In Amsterdam is het 10,6 procent. Het CBS:

“Gemeenten met relatief grote aandelen zijn verder geconcentreerd in Zuid-Limburg met als uitschieter Heerlen (13 procent), en Noordoost-Groningen met Pekela als gemeente met het hoogste aandeel (11,7 procent). De gemeenten met het laagste aandeel zijn Rozendaal, Bunnik en Veere, met respectievelijk 1,3 procent, 2,5 procent en 2,9 procent van de huishoudens met problematische schulden.”