Op de website van Zaanstad stond het al: “de busbrug blijft hoogst waarschijnlijk tot medio 2025 nog dicht in de spits.” De gemeente probeert wel de vergunning te krijgen, maar dat zit niet mee.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord die namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de natuurvergunningen gaat, heeft op 28 maart bekend gemaakt dat zij de vergunning voor “het volledig openstellen van busbrug De Binding te Zaandam” van plan is te gaan weigeren.

Tegen die beslissing (de weigering) kan wel bezwaar worden aangetekend.

De vertraging heeft te maken met de stikstofproblematiek, de brug ligt vlakbij het Natura2000-gebied Westzanerpolder en openstelling zou een negatieve invloed op dat gebied hebben.

Bronnen: Officiële Bekendmakingen, Busbrug-website Zaanstad en eerder nieuws op De Orkaan. Foto: De Orkaan (juni 2023).